Švėkšniškiai kartu su „Ramyte“ minėjo Etnografinių regionų metus

Dekoja bibliotekininke Litviniene2015 m. gegužės 23 d, Violeta Astrauskienė

LR Seimas 2015-uosius paskelbė Etnografinių regionų metais, įvertinęs, kad viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių – regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas bei puoselėjimas. Etnografinių regionų metai skatina labiau pasidomėti regionų kultūra, papročiais, istorija, siekiant garsinti ne tik savo krašto savitumą, bet atkreipti dėmesį į visus – Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos bei Mažosios Lietuvos – regionus.

Taip jau istoriškai nutiko, kad Švėkšna ir Šilutė, priklausančios tam pačiam rajonui, skiriasi savo regionu, o ta takoskyra – buvusi Prūsijos muitinė Žagatpurvių kaime, su iki šiol išlikusiu pastatų kompleksu Saugų-Švėkšnos kelyje. Švėkšniškių gyslomis tekėjo ir tebeteka žemaitiškas kraujas, o šilutiškiai kitoje rubežiaus pusėje didžiuojasi esą šišioniškiais – Mažosios Lietuvos kultūros paveldo puoselėtojais.
Pasaulinės kultūrų puoselėjimo dienos išvakarėse Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Švėkšnos filialo bibliotekininkė Danutė Litvinienė švėkšniškius pakvietė į susitikimą su Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansambliu „Ramytė”. Renginys vyko Švėkšnos TAC salėje. Prigimtimi esanti žemaitė ansamblietė Vaida Galinskienė beveik išnykusia šišioniškių tarme vedė visą renginį. Nuotaikingas pasibuvimas kartu, beklausant mažlietuvių dainų apie „sunkius ir lėngvus darbėlius”, porinami pasakojimai, senieji būrimai, šokiai bei žaidimai leido kiekvienam pajusti, kokie mes, žemaičiai ir šišioniškiai, skirtingi, o tuo pačiu ir kažkiek panašūs.
Negali nepastebėti išskirtinių ansamblio narių drabužių. Vaida Galinskienė lietuvininkų tarme pristatė tautinio kostiumo istoriją, jo raidą nuo XIX a. pradžios iki XX a. pirmosios pusės. Pagal laikmetį tiek vyrų, tiek moterų drabužiai byloja, kaip keitėsi jų formos ir spalvos, kaip tautinis kostiumas buvo veikiamas istorinių permainų ir kitų kultūrų įtakos.
Koncertinė programa užbaigta palinkėjimu: „Vėlyju giliukį, didėlį stukį!” Belieka padėkoti renginio organizatorei D. Litvinienei, „Ramytės” ansamblio vadovei G. Pocienei, koncertinės programos vedėjai V. Galinskienei ir visiems ansamblio nariams už galimybę pažvelgti į Mažosios Lietuvos papročius, išgirsti šio krašto dainų.

Ramyte

Vyrai porina

Pasijoniu grazumas

Apie tautini kostiuma

Spausdinti
Facebook komentarai