Naumiestiškiai paminėjo Gedulo ir vilties dieną

5

Nuotraukos Danutės Bružienės

Birželio 14 dieną, kaip ir kiekvienais metais, Žemaičių Naumiesčio tremtiniai ir bendruomenė buvo pakviesti paminėti Gedulo ir vilties dieną.  Renginio pirmoji dalis prasidėjo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Žemaičių Naumiesčio filiale, kur buvo pristatyta paroda „Skaudžių prisiminimų takais“. Pristatydama parodą muziejininkė paminėjo, kad iš Žemaičių Naumiesčio ir jo apylinkių, dabar turimais duomenimis, nuo 1941 iki 1952 metų buvo ištremta apie 46 šeimas. Tremtiniai buvo pakviesti susipažinti su turimu tremtinių sąrašu, patikslinti duomenis ir jį papildyti.

Antroji renginio dalis, prisiminimų popietė „Po svetimu dangum“ vyko Šilutės Fridricho Bajoraičio  viešosios bibliotekos  Žemaičių Naumiesčio filiale. Prie arbatos puodelio tremtiniai dalijosi savo prisiminimais, klausėsi Žemaičių krašto etnokultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ atliekamų dainų, patys dainavo tremties dainas. Tremtinės Juzefos Šilinskienės prisiminimai apie pirmąsias tremties dienas, net ir dabar, ne vieną besiklausantį, privertė nubraukti ašarą. Prisiminimų popietė baigėsi prie paminklo „Tėvynės kančioms atminti“, kur buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakutės ir sugiedota Maironio „Lietuva brangi“.

4 3 2 1

Spausdinti
Facebook komentarai