Prisiminti lietuviško žodžio puoselėtojai – knygnešiai

Kovo 16-oji Lietuvoje – Knygnešio diena. Šią dieną pagerbiami knygnešiai, lietuviškos spaudos draudimo metais platinę lietuviškas knygas, kai po 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti ir platinti knygas lietuvių kalba. Lietuviai šiam reikalavimui priešinosi. Lietuviškos knygos ir laikraščiai ėjo iš rankų į rankas. Milžinišką darbą atliko draudžiamų spaudinių platintojai – knygnešiai.

Šia proga Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filiale organizuota kino diena. Buvo rodomas 2011 metais režisieriaus Jono Trukano sukurtas filmas „Knygnešys“, kuriame pavaizduotas spalvingas XIX amžiaus Lietuvos kaimo gyvenimas: žmonių humoras, nuotykiai, pavojai ir sunkūs pasirinkimai. Tai – tik menka dalelė to, su kuo susiduria plevėsa Jurgis, susipažinęs su knygnešiu Mažvydu. Filmas primena kokiomis sudėtingomis sąlygomis knygnešiai gabeno lietuvišką spaudą, kiek pavojų ir negandų turėjo patirti žmonės, kovoję už lietuvišką žodį, raštą, tautinės savimonės išsaugojimą.

Filmą bibliotekoje peržiūrėjo įvairaus amžiaus mokiniai, jauniausieji buvo trečiokai, vyriausieji – dešimtokai. Pastarieji jau buvo matę šį filmą, tačiau neliko abejingi knygnešių atminimui.

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Kintų filialo vyresn. bibliotekininkė Vaida Nausėdaitė

Spausdinti
Facebook komentarai