Su Gardamo istorijos vingiais susipažino ir naumiestiškiai

Naumiestiškiai balandžio 25 d., 17-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, rinkosi į Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filialą susitikti su knygos „Gardamo istorijos vingiai“ autoriumi Anatolijumi Žibaičiu ir Žemaitijos rašytojų bendrijos nare Dalia Žibaitiene.
Ne vienas istorikas pastebėjo, kad knygos pavadinimas „Gardamo istorijos vingiai“ ne visai atitinka geografinę erdvę, nes čia rašoma apie gerokai platesnį regioną. Knygoje paliečiama daug įvykių, istorijų, religinių bendruomenių, ne tik susijusių su Gardamu, bet ir su Žemaičių Naumiesčiu, Švėkšna ir dar tolimesnėmis vietovėmis.
Pakalbintas knygos autorius pasakojo apie knygos atsiradimo motyvus, paaiškino knygos struktūrą, trumpai aptarė leidinio skyrius. Rašydamas Gardamo istoriją autorius pasirinko kaleidoskopinį pasakojimo būdą. Kiekviename knygos skyriuje trumpai pateikti Lietuvos istoriniai faktai, o toliau – vietos istorija, atspindinti to laikotarpio kasdienybę. Autorius teigė, kad vykdė senelio Antano Razmos prisakymą – tęsti jo prieš 150 metų rašytą giminės istoriją, kurią fiksuodamas jis rašė ir Gardamo istoriją.
A. Žibaitis pasinaudojo įvairiausiais šaltiniais, jų buvo labai daug. Rašydamas knygą apie Gardamą autorius galvojo ir apie Žemaičių Naumiestį. Tai rodo įrašas padovanotoje bibliotekai knygoje: „Rašydamas šią knygą, vis prisimindavau Naumiestį, kur prabėgo šešetas mano mokslų metų. Laiko jėga begalinė: nei mokyklos, nei bendrabučio pastatų nebeliko – gyvi tik prisiminimai…“ Susitikimo pabaigoje svečias kalbėjo, kad Švėkšna, Vainutas, o dabar ir Gardamas tas vietoves pristatančias knygas turi, o Žemaičių Naumiestis – ne. Anot autoriaus, reikia sutelkti jėgas ir paruošti nors ir tokį spaudinį – „Žemaičių Naumiestis spaudoje“. Jis pažadėjo ir pats padėti.
Apžvelgdama knygą Dalia Žibaitienė pasidžiaugė knygos viršelio dailininkės Kristinos Blankaitės nuostabiu darbu, gerais profesionalų atsiliepimais, paskaitė keletą ištraukų iš „Gardamo istorijos vingių“. Vėliau literatė pristatė savo naujausią, jau dešimtą, knygą „Tarp dienos ir nakties“. Prasmingos eilės sujaudino ne vieną, atėjusį į susitikimą.

Nijolė Rimkienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Žemaičių Naumiesčio filialo bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai