Kraštietis profesorius Arnoldas Piročkinas šilutiškiams kalbėjo apie lietuvių kalbos savitumą

Siekiant ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, skatinti taisyklingos kalbos įgūdžių formavimąsi, sudaryti geresnes galimybes neformaliam lietuvių kalbos mokymui, 2017-ieji paskelbti Lietuvių kalbos kultūros metais. Antroji – ypatinga data, nes 2017-ieji paskelbti Reformacijos metais. Tai 500-osios Reformacijos metinės, kai Martynas Liuteris paskelbė 95 tezes, kuriose buvo keliamos ypač skaudžios to meto Katalikų Bažnyčiai ir Vakarų Europos visuomenei religinio gyvenimo problemos. Minint šias reikšmingas datas Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje svečiavosi kraštietis kalbininkas, vertėjas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Arnoldas Piročkinas. Susitikimo metu profesorius skaitė paskaitą „Reformacija ir lietuvių raštija“.

Literatė Irena Arlauskienė, plačiau pristatė prof A. Piročino kalbos tyrinėjimus, vertingą indėlį lituanistikos, ypač lietuvių bendrinės kalbos, istorijai, meilę gimtajai kalbai.

Susitikimo metu aptarta 2016 metais išleista prof. A. Piročkino knyga „Lietuvių kalbos savitumas: lietuvių kalbos gretinimas su giminingomis kalbomis“. Profesorius knygoje yra įrašęs dedikaciją: „Skiriu man dėsčiusiems lietuvių kalbą mokytojams: Jurbarko gimnazijoje – Vladislovai Bylaitei, Bronei Čiutienei, Edmundui Dirgintui, Iliuminantai Giedraitienei, Kauno IX berniukų gimnazijoje – Algirdui Bukevičiui, Šilutės I gimnazijoje – Vladui Nausėdui“.

Prof. A. Piročkinas gimė Pašventyje (Jurbarko r.). Šilutėje praleido keletą metų, baigė Šilutės pirmąją gimnaziją, toliau tęsė studijas Vilniaus universitete, dirbo mokytoju, vėliau – Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros dėstytoju, Lituanistinių studijų katedros profesoriumi. Parašė per 30 knygų, publikavo per 500 įvairaus pobūdžio mokslinių, mokslo populiarinimo straipsnių ir recenzijų bei publicistinių rašinių, išleista pluoštas vertimų ir redaguotų knygų. Tyrinėjo žymių kalbininkų, istorikų, rašytojų gyvenimą ir kūrybą. Žinomas kaip Jono Jablonskio, Adomo Mickevičiaus palikimo tyrėjas.

A. Piročkinas Šilutėje gyveno keletą metų (1948–1950) ir didžiai dėkingas Šilutės pirmajai gimnazijai bei jos mokytojams už suteiktą didelį avansą ateičiai, kokio nebūtų gavęs kitose gimnazijose. „Gimiau Pašventyje, pražydau Šilutėje, o vaisiai užsimezgė ir subrendo Vilniuje…“, – taip profesorius apibūdina savo kalbotyros mokslininko kelią.

 

Dalia Pupšytė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai