Kilnojamoji paroda „Lietuvą kūrėme kartu“

Iki rugpjūčio 3 d. Šilutės  F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje veikia kilnojamoji paroda „Lietuvą kūrėme kartu“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui,  kurios iniciatorius ir organizatorius – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Paroda skirta visuomenei supažindinti su Lietuvos tautinėms ir etninėms bendruomenėms, jų vaidmeniu kuriant Lietuvos valstybę, ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Parodos tikslas – visuomenei patrauklia, iliustratyvia forma papasakoti apie tautinių mažumų įsikūrimą Lietuvos teritorijoje, dalyvavimą kuriant Lietuvos valstybę, ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Informacinė parodos medžiaga apima laikotarpį nuo tautinių mažumų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje iki šių dienų – išryškinami tautinių bendrijų istorijos faktai integruoti Lietuvos istorijos kontekste, nušviečiami pagrindiniai procesai, pristatomos ryškiausios istorinės  asmenybės ir jų nuopelnai, tautinių bendruomenių atstovų dalyvavimas kovose dėl nepriklausomybės. Parodos informacinė medžiaga pateikiama pagal temas: LDK konfesinės bendruomenės ir jų  įsikūrimas; LDK miestų kultūros ir konfesijų įvairovė; visuomenės tautinė sudėtis ir istorijos lūžių datos; kuriant Lietuvą kartu: žymūs žmonės; Lietuvos Babelis; kaip kalbame ir rašome; lietuvis ar nelietuvis – kartu už laisvą Lietuvą!; Lietuvos širdis plakė Kaune, o Kauno – Laisvės alėjoje; kaimynai ir mūsų virtuvė.

Parodos kūrėjai: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūros istorijos ir antropologijos programos III kurso studentai ir dėstytojai (pagrindinė kuratorė –  doc. dr. Jurgita Verbickienė).

Parodos partneriai: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Rengiant parodą panaudoti dokumentų skaitmeniniai vaizdai iš Vilniaus universiteto muziejaus, Vilniaus regioninio valstybės archyvo, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos muziejaus, V. Beinortienės asmeninio archyvo, Trakų istorijos muziejaus, Tautinių bendrijų namų,  Panevėžio kraštotyros muziejaus, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Lietuvos dailės muziejaus, Kultūros paveldo departamento, Kėdainių krašto muziejaus, Kauno regioninio valstybės archyvo, Kauno apskrities viešosios bibliotekos, Druskininkų miesto muziejaus, Biržų krašto muziejaus.

Kviečiame apsilankyti!

 

Spausdinti
Facebook komentarai