Šišioniškių tarme apie Pamario kraštą

Įgyvendinant etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui priemonių planą Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale renkama kraštotyrinė medžiaga apie Pašyšių mokyklą ir Pašyšių bendruomenės veiklą, organizuojamos tautodailininkų parodos, jų pristatymai, edukacijos, kurių metu bibliotekos lankytojai susipažįsta su Pamario krašto etnine kultūra, tradicijomis ir papročiais.

Vasario 23 ir 27 dienomis Pašyšių bibliotekoje vyko renginiai, skirti Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Vasario 23-iąją vyko kino vakaras jaunimui. Visi kartu žiūrėjo filmą „Vėliju jum gerą giliukį, didelį stukį“. Jame pasakojama apie Mažosios Lietuvos lietuvininkų bei šišioniškių gyvenimą. Pasakotojos Vaida Galinskienė bei Indrė Skablauskaitė įtaigiai atskleidžia užmarštin nueinančios mūsų krašto tarmės ypatumus. Etnografinius papročius, žaidimus bei dainas atlieka Šilutės kraštotyros draugijos etnografinis ansamblis „Ramytė“. Filmo režisierė – Dalia Babaliauskienė.

Vasario 27 dieną „fobelioti“ (kalbėtis) šišioniškių tarme bibliotekininkė pakvietė Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriaus pradinukus. Užsiėmimo pradžioje vaikams primintos Pamario krašto tradicijos, papasakota apie tautinį kostiumą, Užgavėnių papročius. Praktines-kūrybines užduotis vaikai atliko pagal Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistų parengtą „Lietuvininkų tarmės žodynėlį“ bei Šilutės H. Šojaus muziejaus išleistą edukacinį sąsiuvinį. Dalyviai klausėsi Hugo Šojaus knygos ,,Pasakos apie paukščius“ skaitymų lietuvininkų tarme garso įrašo. Bibliotekininkė skaitė pasakojimus iš Norberto Vėliaus monografijos ,,Lietuvininkų kraštas“ ir ansamblio ,,Ramytė“ atliekamų Mažosios Lietuvos dainų įrašų.

Šišioniškių tarme nuotaikingai skambėjo sakmės, legendos ir kitokie sakytinės tautosakos kūriniai, vaikai  su mokytojų pagalba mokėsi „fobelioti“ šišioniškių tarme.

Atsisveikinant bibliotekininkė visiems užsiėmimo dalyviams ir bibliotekos lankytojams dalijo plikytų blynų receptą, nes artėja Užgavėnės. Džiugu, jog tokiuose užsiėmimuose kartu su vaikais dalyvauja ir jų tėveliai. Labai svarbu informacinių technologijų verpete atsigręžti į protėvių istoriją, puoselėti jų papročius ir išlaikyti savo krašto identitetą.

 

 

Danutė Adomavičienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Pašyšių filialo bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai