Vilkyčių bibliotekoje atgimė išnykusių vietovardžių istorijos

Balandžio 25 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filiale vyko prisiminimų popietė „Išnykusių vietovardžių istorijos“, dalyvaujant vietiniams gyventojams. Renginys skirtas Lietuvos vietovardžių metams bei Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei paminėti.

Bibliotekininkės popietės dalyviams priminė Saugų seniūnijoje išnykusių devynių vietovardžių istorijas. Išnykę kaimai buvo pelkingose arba miškingose teritorijose. Arčiausiai Vilkyčių buvo Išlūžės kaimas. Apie 1960 metus jis buvo sunaikintas ir teritorija numelioriuota. Vienas medinis  namas perkeltas į Vilkyčių gyvenvietę.

Bibliotekininkė Sandra Genienė prisiminė savo močiutės Valtraut Jakubeit pasakojimą apie Ižlūžės kaimą, kuriame senolė gimė, o kai buvo paauglė, jų šeima buvo iškeldinta į Čiūtelių kaimą. Išnykusiame kaime buvo 32 medinės trobos, dažytos žaliai, mūrinė mokykla. Remiantis enciklopediniais šaltiniais, Išlūžės kaime 1902 m. įsteigta pradinė mokykla, kuri buvo uždaryta po 2-ojo pasaulinio karo. Pokario metais mokyklos pastate įkurdintos kareivinės, vėliau pastatas buvo nugriautas, o plytos išvežtos ir panaudotos statyboms. Manoma, kad mokykloje buvo biblioteka, nes rastos kelios knygos su ranka įrašytu Išlūžės bibliotekos pavadinimu.

Mokytoja Birutė Dapkūnienė prisiminė savo mamos Onos Žadeikienės pasakojimą apie šio krašto žmonių bendravimo ypatumus. Gyventojai buvo kultūringi, darbštūs, padėjo vienas kitam verčiantis ūkiškai visuose darbuose.

Bibliotekos viešnia Simona Steponavičienė pademonstravo tinklaraštį, kuriame yra pateikti seni Mažosios Lietuvos žemėlapiai nuo 1800 metų. Viename 1860 metų žemėlapyje galima surasti sodybų, kurios dar išlikusios ir šiandien, teritorijas.

Kelios renginio dalyvės labai susidomėjo vietovėmis, kuriose gyvena. Tačiau ten jos apsigyveno pokario metais, būdamos jaunomis tarybinio ūkio specialistėmis ir apie ankstesnius savininkus nieko nežino.

 

Palmyra Jančauskienė, Sandra Genienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Vilkyčių filialo bibliotekininkės

Spausdinti
Facebook komentarai