2019 m. birželio 14 d. Gedulo ir vilties diena Žemaičių Naumiestyje

Birželio 14 d. Žemaičių Naumiestyje tradiciškai buvo paminėta Gedulo ir vilties diena, kuri prasidėjo Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Naumiestiškiai įsijungė į visuotinę atminties akciją „IŠTARK, IŠGIRS, IŠSAUGOK“. Pagerbiant masinių tremčių aukas, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos gimnazistai perskaitė daugiau nei šimto vietinių, nežinoma kryptimi išvežtų tremtinių ir politinių kalinių vardus ir pavardes. Tylos minute pagerbti išėję nukentėjusieji nuo tremties ir kankinimų tautiečiai. Už genocido ir sovietmečio represijų aukas klebonas Stanislovas Anužis Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje aukojo šv. Mišias.

Po mišių visi susirinko prie paminklo „Tėvynės kančioms atminti“. Buvo sugiedotas Lietuvos himnas, padėtos gėlės, uždegtos žvakutės. Keletą dainų sudainavo moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ (vad. V. Krutikovas). „Jau net 78 metai praėjo nuo pirmųjų masinių trėmimų, 70 metų – nuo vienų didžiausių trėmimo operacijų „PRIBOJ“ (Bangų mūša) […]. Trėmimai – viena skaudžiausių Lietuvos tragedijų, palietusių ne vieną šeimą […]. Ištrėmė mokytojus, dvasininkus, ūkininkus, tuos, kurie sudarė Lietuvos stuburą […]. Jūs mums įrodėte, kad ir po tamsiausios nakties, visada ateina rytas“, – kalbėjo susirinkusiems Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos muziejininkė Inesa Krasauskaitė.

Vėliau, susirinkę Šilutės rajono F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filiale, bendravo prie arbatos puodelio, dalijosi savo istorijomis, dainavo senai dainuotas, sugrįžusias atmintin  dainas.

   Nijolė Rimkienė
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Žemaičių Naumiesčio filialo vyresn. bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai