Šerniūtė

Kraštietė Nijolė Marytė Šerniūtė pristatė savo poezijos ir prozos knygą „Raišas paukštis“

Liepos 5-ąją, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir „Tautiškos giesmės“) dienos išvakarėse, Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko literatų susitikimas su poete, kraštiete Nijole Maryte Šerniūte, šiuo metu gyvenančia Filadelfijos mieste (JAV). Jos šaknys iš Švėkšnos. Poetė pristatė savo knygą „Raišas paukštis. Eilėraščiai, atsidusimai, pagalvojimai, trumpos istorijos, paveikslai“. Susitikimo pokalbį vedė literatė Irena Arlauskienė. Jai talkino Šilutės trečiojo amžiaus universiteto literatų būrelio narės Zina Kuzminskaitė, Aldona Sapronaitienė, Vida Kosta Tarozienė. Jos skaitė N. M. Šerniūtės poeziją, novelių ištraukas, aptarė naujos knygos „Raišas paukštis“ sąrangą. Skambant pianino akordams Tatjana Petravičienė pagal knygos autorės eiles atliko dainas. Anot I. Arlauskienės, knyga „Raišas paukštis“ yra išskirtinė, ypatinga knyga. Knyga pavadinta metaforiškai. Tai yra visiškai ne „raišas paukštis“. Menine raiška, nuotaika, tematika, N. M. Šerniutės kūryba labiau apibūdinama, kaip stiprių, sveikų sparnų, gerų plaučių, gilaus kvėpavimo „paukštis“.

Knygos pristatymas

Knygą sudaro dvi dalys – poezija ir proza. Eilėraščių ir pasakojimų šaknys yra Lietuvoje. Rašoma apie tai, ką autorė yra mačiusi pasaulyje, kuo gyvena. Knyga išleista autorės lėšomis, redaguota ir iliustruota pačios autorės. Tai tarsi jos kūdikis – absoliutus autorinis kūrinys, iš širdies į širdį.

Autorė papasakojo trumpą priešistorę apie savo kūrybinio kelio pradžią, kuris prasidėjo Rusnėje. Įkvėpimas kurti atsirado dar mokykloje, perrašant dramą. Vėliau sukūrė eilėraštį patriotine tematika, skirtą to meto nužudytam Kongo Nacionalinio sąjūdžio įkūrėjui Patriui Lumumbai, tačiau „Lietuvos pionieriaus“ laikraščio redakcija labai skeptiškai pažiūrėjo į tokią kūrybą ir prašė daugiau nerašinėti. Blogas požiūris į autorės kūrybą nesustabdė, o dar labiau paskatino kurti.

Susiklosčius aplinkybėms N. M. Šerniūtė išvyko anapus Atlanto. Pasak autorės, „poezija – visa mano sielos biografija ir gyvenimo filosofija“. Pirmąją jos knygą „Lange dar švies…“ išeivijos poetė Sandra Avižienytė 2021 metais pristatė Amerikos lietuvių poezijos pavasario  „Laumės juosta“ metu, kur rinktinė autorei pelnė laureatės vardą.

Knyga „Raišas paukštis“ buvo sukurta per gana trumpą laikotarpį. Tai pandemijos prislėgtame pasaulyje atsiradusios mintys. „Raišas paukštis“ esu ir aš, tai tarsi aš pati tarp dviejų kontinentų“, – išsiduoda autorė. Raišą paukštį iš tikrųjų pamačiau pro langą… Raišas buvo ir buvo mano tėvas. Jis kaip tas paukštis krypuodavo nuo arklio prie karvės. Taip gimė eilėraštis „Du broliai“.

Knyga iliustruota unikalaus gamtos grožio kupinomis fotografijomis su giliais,  jaudinančiais pavadinimais. Tai dar viena autorės aistra, teikianti jai daug džiaugsmo. Susitikimo metu viešnia eksponavo savo meninės fotografijos darbus. Paroda Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje (Tilžės g. 10, I a.) veiks iki rugsėjo mėn. Maloniai kviečiame apsilankyti.

Susitikime dalyvavo didelis ratas N. M. Šerniūtės pažįstamų, buvusių bendradarbių, klasiokų, artimųjų. Jie autorę sveikino su knygos sutiktuvėmis, linkėjo geriausios kūrybinės sėkmės ateities darbuose, kurių kūrėja jau yra numačiusi. Kitais metais autorė yra užsibrėžusi  išleisti romaną.

N. M. Šerniūtė – lituanistė, pedagogė, „JAV lietuvių poezijos pavasario‘2021“ laureatė, Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimo dalyvė, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ dalyvė. Ji, prieš išvykdama iš Lietuvos, yra dirbusi Šilutės švietimo skyriuje ir keliose mokyklose (buvusioje Stemplių aštuonmetėje, dabartinėje Šilutės žemės ūkio mokyklose, Šilutės Vydūno gimnazijoje).

Dalia Pupšytė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė

Violeta Astrauskienė Varto knygą Skaito ištrauką Pokalbiai Pasisakymas Natos M. Šerniūtė Literatės Literatėės ir knygos autorė M. Šerniūtė Knygos apibendrinimas Knyga Dovanos įteikimas Autorė dalina autografus Autografas Auditorijos kita pusė Auditorija_1 Auditorija Auditorija iš arčiau Knygos pristatymas

Spausdinti
Facebook komentarai