Bibliotekoje dalintasi europine patirtimi apie darnios visuomenės vystymą

Kovo 29 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje bibliotekininkų bendruomenei pristatyta medžiaga „Europinė patirtis gerinant Šilutės TAU veiklą. Darnaus vystymosi tikslai ir jų taikymas praktinėje veikloje“. Pranešėjas – Šilutės meno mokyklos dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis, kuris šių metų vasario 12–17 d. su kolegomis iš Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos bei Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro lankėsi Malagos mieste (Ispanija) ir dalyvavo mokymo kursuose pagal „Erasmus+“ KA122 projektą Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000146491   „Darbuotojų kompetencijų tobulinimas Šilutės TAU sėkmingai veiklai“, kurio tema – „Green future“. Ši tema apima 17 šiandien aktualių darnaus vystymosi tikslų, kuriuos Jungtinių tautų organizacijai priklausančios šalys, tarp jų ir Lietuva, įsipareigojo įgyvendinti iki 2030-ųjų metų. Tai ir su klimato kaita susijusios problemos, darnus miestų ir jų infrastruktūros augimas, skurdo mažinimas, švietimas, gyvybės žemėje saugojimas, lyčių lygybė, taika ir teisingumas, kt.

Pranešėjo pateikta vaizdinė medžiaga ir praktinės užduotys sudomino dalyvius ir paskatino diskutuoti minėtomis temomis, ieškoti sprendimo būdų, kaip sumažinti šias opias visuomenei problemas.

Pravartu buvo įgyti žinių apie rankdarbių gamybą iš antrinių žaliavų. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro technologijų ir ikiprofesinio mokymo vyresnioji mokytoja Irina Budvytienė parodė, kaip iš audinio atraižų, žvakių likučių, siūlų galima pasidaryti buičiai reikalingų daiktų. Įgytas žinias bibliotekininkės pritaikys vesdamos įvairias edukacijas vaikams, jaunimui bei vyresnio amžiaus žmonėms.

Bibliotekininkų bendruomenę šis susitikimas paskatins daugiau kalbėti ir šviesti kitus tvarumo tema.

 

Aurimas Liekis

Bibliotekoje dalintasi europine patirtimi apie darnios visuomenės vystymą Bibliotekoje dalintasi europine patirtimi apie darnios visuomenės vystymą Bibliotekoje dalintasi europine patirtimi apie darnios visuomenės vystymą Bibliotekoje dalintasi europine patirtimi apie darnios visuomenės vystymąEuropos

Spausdinti
Facebook komentarai