Živilės Kropaitės-Basiulės knygos

Literatūrinis-muzikinis knygos pristatymas šilutiškiams

Birželio 4 d. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko renginių, radijo ir televizijos laidų vedėjos Živilės Kropaitės-Basiulės knygos „#fainiausiapasaulymočiutė: anūkė klausia apie karus ir sąžinę“ pristatymas. Renginį vedė LRT žurnalistės Ž. Kropaitė-Basiulė ir Aistė Plaipaitė.

Renginio vedėjos minėjo, kad šis susitikimas taip pat skirtas paminėti ir artėjančią birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną. Susitikimu siekta prisiminti ir pagerbti žmones, iš kurių praeityje buvo atimti brangiausi dalykai – laisvė ir Tėvynė.

Pristatymo pradžioje A. Plaipaitė papasakojo prisiminus apie savo senelį Praną Plaipą, kuris buvo nuteistas už antitarybinių atsišaukimų rašymą, jų platinimą ir išvežtas kalėti į Intą. Senelio prisiminimai išliko iki šių dienų, kadangi Aistė visus juos užrašė.

Pristatydama knygą #fainiausiapasaulymočiutė: anūkė klausia apie karus ir sąžinę“ Ž. Kropaitė-Basiulė papasakojo savo močiutės, partizanų ryšininkės, politinės kalinės ir tremtinės Onos Butrimaitės-Laurinienės istoriją. Knygoje susieta praeitis ir dabartis, skaudūs ir sudėtingi prisiminimai. Autorė knygą rašė skaitydama močiutės atminimus, prisimindama vaikystėje dažnai girdėtas istorijas.

Pasak, Ž. Kropaitės-Basiulės „Tai nėra knyga vien apie mano močiutę. Tai knyga apie kraupią 20 a. vidurio Lietuvos istoriją, kuri – ypač šiomis dienomis – svajojame, kad niekaip neatsikartotų. Ją pasakoju per vieną paprastą kaimo mergaitę, jos likimas panašus į kitų, uoliai dirbusių, mylėjusių savo šalį ir tapusių labiausiai nukentėjusiais tos istorijos liudytojais“. Pristatymo žiūrovai buvo paraginti išklausyti ir užrašyti istorijas bei prisiminimus, kol dar gyvi jų liudininkai. Renginio metu taip pat buvo parodytos įvairios nuotraukos iš knygos ir dabartinio močiutės gyvenimo.

Vakaro metu A. Plaipaitė atliko savo kurtas dainas, o kartu su Ž. Kropaite-Basiule – ukrainiečių ir partizanų kūrinius. Susitikimo pabaigoje bibliotekos lankytojai turėjo galimybę įsigyti knygą ir gauti autorės autografą.

Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Improvizuoti meno ir knygos pavakariai“, finansuotą Lietuvos kultūros tarybos ir Šilutės rajono savivaldybės.

Projektą finansuoja:

Šilutės ir Kultūros logotipas

 

Sonata Mockienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Živilės Kropaitės-Basiulės knygos Živilės Kropaitės-Basiulės knygos Živilės Kropaitės-Basiulės knygos Živilės Kropaitės-Basiulės knygos Živilės Kropaitės-Basiulės knygos Živilės Kropaitės-Basiulės knygos

Spausdinti
Facebook komentarai