Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje (Parodų salė, I aukštas, Tilžės g. 10) sausio 17 d., antradienį, 17.00 val. vyks Lietuvoje viešinčio JAV gyvenančio poeto, liuteronų kunigo Valdo Aušros poezijos knygos „Chronos ir Kairos” pristatymas. Renginyje dalyvaus Juozas Žitkauskas – poetas, asociacijos „Slinktys“ vadovas ir knygų leidėjas.
Valdas Aušra (g. 1962 Klaipėdoje) – poetas, prozininkas, filosofijos mokslų daktaras. Mokėsi tuometinėje Klaipėdos Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje (dab. Vytauto Didžiojo gimnazija). Baigęs biologijos studijas įstojo į Mokslų Akademijos Ekologijos instituto aspirantūrą. 1991 m. radikaliai pakeitė profesinę veiklą. JAV studijavo teologiją. 1994 m. Šilutės Martyno Liuterio liuteronų bažnyčioje buvo įšventintas kunigo tarnystei Lietuvos liuteronų bažnyčioje. 1996–1998 m. tarnavo Vilniaus liuteronų parapijoje. Ruošėsi kunigystei Čikagoje. Grįžęs į Lietuvą kunigavo Vilniuje. Dėstė teologiją Klaipėdos universiteto Protestantiškosios teologijos katedroje. 1998 m. sugrįžęs į Čikagą tęsė teologijos studijas, tapo seniausios lietuvių liuteronų parapijos klebonu. Įsteigė lietuvišką „Spindulėlio“ vaikų darželį, psichologinės ir dvasinės pagalbos draugiją. Rašo pamokslus ir eilėraščius. V. Aušra nuo 2019 m. yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys, nuo 1995 m. dalyvauja Mažosios Lietuvos Fondo veikloje, o nuo 2017 jam vadovauja. 2018 m. pradėjo vadovauti Lietuvių rašytojų draugijai (JAV).
Skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos metams.
Pasiteirauti tel. (8 441) 78 216
Laukiame Jūsų!
Aušros knygos pristatymo afiša
Spausdinti
Facebook komentarai
Atnaujinta: 2023-01-12