Arlauskienė Irena

Arlauskienė Irena

Pedagogė, mokytoja ekspertė, knygų autorė.

Gimė 1942 m. spalio 1 d. Jurgaičių k., Šilutės r.

1949 –1953 m. Irena Arlauskienė mokėsi Inkaklių (Šilutės r.) pradinėje mokykloje, 1953–1960 m. – Švėkšnos (Šilutės r.) vidurinėje mokykloje. 1960–1965 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, kuriame įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. 1973 – 1977 m. – lietuvių literatūros dėstymo metodikos specialybės neakivaizdinė aspirantūra.

1964–1965 m. I. Arlauskienė atliko lietuvių kalbos mokytojos praktiką Bukaučiškių (Alytaus r.) aštuonmetėje mokykloje. 1965–1974 m. ji dirbo Šilutės aštuonmetės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 1974–1979 m. – Šilutės 4-osios vidurinės mokyklos (dab. Šilutės Pamario pagrindinė mokykla) direktore, vėliau – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Nuo 1982 m. I. Arlauskienė dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės pirmoji gimnazija).

I. Arlauskienė yra paruošusi ne vieną pranešimą pedagogų seminarams, konferencijoms. Jos parengti mokiniai yra dalyvavę jaunųjų filologų konkursuose ir ne kartą tapę jų nugalėtojais. Visuomeninė veikla pasireiškė plečiant ir gausinant Šilutės pirmosios gimnazijos muziejaus eksponatų kolekciją, dalyvaujant H. Zudremano literatūrinės kraštotyros klube, vedant ekskursijas, puoselėjant Pamario krašto istoriją.

Pedagogė nuolatos rašo straipsnius literatūros mokymo metodikos klausimais periodinėje spaudoje ir specialiuose leidiniuose. Išleido keletą knygų: „Antai tebeeina“ (2005), „Jos čia nėra“ (2008), „Pirmyn per aplink“ (2015).

1989 m. I. Arlauskienei suteiktas nusipelniusios Lietuvos liaudies švietimo darbuotojos vardas, 1993 m. – mokytojo eksperto kategorija. Apdovanota Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu (1972), „Lietuvininkų vilties“ premija (2002).

 

Literatūra:

1. ARLAUSKIENĖ, Irena. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.