Bendikaitė Eglė

Bendikaitė Eglė

Istorikė, lektorė, humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja.

 

Gimė 1976 m. rugsėjo 8 d. Žemaičių Naumiestyje, Šilutės r.

 

Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete 1998 m. įgijo istorijos mokslų bakalauro laipsnį, 2000 m. – istorijos mokslų magistro laipsnį. 2000–2004 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos istorijos institute. 2004 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją.

2000–2001 m. dėstė Klaipėdos universitete ir Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 2001–2002 m. buvo Genocido aukų gelbėjimo tyrimų centro Kaune vadovė. Nuo 2001 m. dirba Vilniaus jidiš instituto lektore ir Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus mokslo darbuotoja. Stažavosi Didžiosios Britanijos, JAV, Vokietijos ir Izraelio mokslo institucijose. 2012–2013 m. vykdė mokslinius tyrimus Leipcigo universiteto Pasaulio ir Europos studijų institute, remiant Fritz Tyssen fondui (Vokietija).

2006 m. E. Bendikaitė parengė ir išleido monografiją „Sionistinis sąjūdis Lietuvoje“, sudarė leidinius „Holokausto istorijos tyrimai ir tautų kolektyvinė atmintis Baltijos regione (su K. Fuchs, 2002), „The Life, Times and Work of Jokūbas Robinzonas – Jacob Robinson“ (su D. R. Haupt, 2015). Ji paskelbė apie 30 straipsnių, kurie buvo publikuoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje anglų, vokiečių bei rusų kalbomis. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys – XX a. I pus. Lietuvos žydų istorija, žydų nacionalizmo, migracijos, politinių ir kultūrinių organizacijų problemos ir raida.

E. Bendikaitė – Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro tarptautinių ekspertų suvažiavimų narė, Lietuvos žydų bendruomenės lektoriumo ir A.P.P.L.E. (Amerikos profesionalai į talką Lietuvos mokyklai) organizacijos vasaros kursų Lietuvos mokytojams lektorė, VšĮ Litvakų kapinių katalogo „Maceva“ patariamosios tarybos narė. Ji – Lietuvos socialinio pilietinio ugdymo projekto „Drąsinkime ateitį“ garbės galerijos nominantė.

 

Literatūra:

 

1. BENDIKAITĖ, Eglė. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Mašinr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2015]. 2 p.

 

2. Eglė Bendikaitė, humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja. Iš Lietuvos istorijos institutas  [interaktyvus] [žiūrėta 2016 m. balandžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.istorija.lt/struktura/mokslo-skyriai/xx-amziaus-istorijos-skyrius/egle-bendikaite/>.