Bartkus Leonas

Bartkus Leonas

Agronomas, ilgametis Inkaklių etnografinio ansamblio „Dainoriai“ vadovas, kultūros darbuotojas.

 

Gimė 1929 m. liepos 7 d. Vaištarų k., Paukštakių sen., Plungės r.

Mirė 2012 m. gruodžio 21 d., palaidotas Švėkšnos kapinėse, Šilutės r.

 

Leonas Bartkus mokėsi Telšių amatų mokykloje, Pajūrio (Šilalės r.) žemės ūkio technikumo agronomų neakivaizdiniame skyriuje (13 laida). 1984 m. lankė Respublikinį kultūros darbuotojų tobulinimosi institutą (choreografijos specialybė).

1956–1965 m. dirbo Šilutės rajono kolūkio „Laukstėnai“ pirmininku. 1969 m. Šilutės rajono Kultūros skyriaus priimtas į Inkaklių (Šilutės r.) kultūros namų direktoriaus pareigas. 2000 m. pripažintas nukentėjusiu nuo 1939–1990 metų okupacijos asmeniu.

L. Bartkus turėjo muzikinių gabumų, grojo armonika ir lūpine armonikėle, kūrė spektaklius, rašė agitbrigados scenarijus. 1979–2000 m. vadovavo Inkaklių etnografiniam ansambliui „Dainoriai“. 1981 m. ansamblis Vilniuje vykusiame respublikiniame etnografinių ansamblių konkurse „Ant marių krantelio“ laimėjo 1-ąją vietą. 1984 m. apie „Dainorių“ ansamblį režisierius Henrikas Šablevičius sukūrė filmą „Dainoriai“. 1988 m. filmas buvo rodomas tarptautiniame kino festivalyje Vakarų Berlyne. Ansamblis dalyvavo Vilniuje vykusiame muzikinio folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ (1984), Rumšiškėse (1987) ir Rygoje (Latvijoje, 1988) organizuotame tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“, įvairiose Šilutės rajono šventėse. 1990 m. tautinėje Lietuvos dainų šventėje buvo suteikta garbė dainuoti „Dainoriams“, o L. Bartkus nešė šios šventės vėliavą.

1972 m. už aktyvią visuomeninę veiklą L. Bartkus apdovanotas Lietuvos TSR kultūros ministerijos garbės raštu, 1984 m. – „Darbo veterano“ medaliu. 1984 m. už nuopelnus propaguojant liaudies meną tarp gyventojų bei aktyvią visuomeninę veiklą įrašytas į Šilutės rajono Kultūros skyriaus garbės knygą. 1985 m. Šilutės rajono Kultūros skyrius jam įteikė padėką už gerą darbą ruošiant ir vedant rajoninę Dainų šventę. 1985 m. už ilgametį ir gerą darbą L. Bartkus apdovanotas LTSR kultūros žymūno ženklu. 1986 m. Šilutės rajono Kultūros skyrius įteikė jam padėkos raštą už gerą darbą organizuojant Šilutės rajono kultūros dienas A. Sniečkaus politechnikos institute.

 

 

Literatūra:

 

1. VOLKOVA, Danguolė. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [anketoje pateikiami duomenys apie Leoną Bartkų ir jo veiklą]. Mašinr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 3 p.