Plaipa Pranas

Plaipa Pranas

Mokytojas, krašto šviesuolis.

Gimė 1933 m. liepos 18 d. Barstyčiuose, Skuodo r. Mirė 2010 m.

1966 m. baigė Vilniaus valstybinį V. Kapsuko universitetą (dabar Vilniaus universitetas), įgijo rusų kalbos ir literatūros specialybę.

1956–1961 m. dirbo Barstyčių (Skuodo r.) vidurinėje mokykloje mokytoju ir ūkvedžiu. 1961–1962 m. – Ketūnų (Mažeikių r.) aštuonmetės mokyklos mokytojas. 1962–1963 m. – Katyčių (Šilutės r.) mokyklos-internato mokytojas. Nuo 1963 m. iki 2003 m. P. Plaipa buvo Katyčių aštuonmetės mokyklos mokytojas. 1997 m. įsteigė Katyčių (Šilutės r.) mokyklos muziejų.

P. Plaipa buvo Šilutės r. neakivaizdinės mokyklos Katyčių konsultacinio punkto vedėjas, mokyklos mokinių turistų komandų vadovas. Puoselėjo Katyčių mokyklos aplinką, su mokiniais prie mokyklos pasodino ąžuolų alėją.

Jis buvo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro koordinatorius. 1991 m. sausio 13 d. įvykių dalyvis. P. Plaipa – aktyvus Šilutės r. mokytojų bendruomenės bei mokytojų profsąjungos narys, dalyvavo metodinėje veikloje, ne kartą buvo išrinktas Katyčių mokyklos darbuotojų profsąjungos pirmininku.

P. Plaipa daug kartų apdovanotas Garbės bei Padėkos raštais: Šilutės r. liaudies švietimo skyriaus (1983), Klaipėdos apskrities viršininko administracijos (1997), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko A. Paulausko (2001) ir kt.

Jis patyrė sunkią politinio kalinio dalią, tremtį, alinančiai dirbo statybose ir anglių šachtose, bet niekada nepalūžo dvasiškai. Gyvenime jam teko susipažinti su šviesios atminties monsinjoru Kazimieru Vasiliausku bei rusniškiu muziejininku Kazimieru Baniu. Mokytojas P. Plaipa – krašto šviesuolis, kuris net 40 metų dalijo savo išmintį ir meilę. Jis prisimenamas kaip nepaprastai taktiškas, jautrus, nuolat pasiruošęs padėti kitam, juk tik geri darbai įprasmina žmogaus būtį šioje žemėje.

 

Literatūra:

1. VAICEKAUSKIENĖ, Živilė. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [ anketoje pateikiami duomenys apie mokytojo Prano Plaipos gyvenimą ir veiklą]. Mašinr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.