Budrys Kazimieras

Budrys Kazimieras

Muzikantas.

Gimė 1942 m. kovo 8 d. Gorainių k., Šilutės r.

Kazimieras Budrys 1957 m. baigė septynmetę Gorainių mokyklą, 1961 m. – Klaipėdos S. Šimkaus muzikos mokyklą, 1966 m. – Vilniaus valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

1959–1961 m. buvo Klaipėdos kultūros namų estradinio orkestro muzikantas (grojo saksofonu), 1961–1963 m. – Vilniaus Geležinkeliečių kultūros namų liaudies šokių ansamblio „Nėris“ orkestro vadovas. Tuo laikotarpiu buvo ir Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto dainų ir šokių liaudies ansamblio „Šviesa“ pučiamųjų orkestro, liaudies instrumentų grupės vadovas. 1963–1989 m. K. Budrio darbinė veikla labai aktyvi: valstybinio dainų ir šokių liaudies ansamblio „Lietuva“ orkestro artistas, solistas (birbynė), pučiamųjų instrumentų grupės koncertmeisteris, vadovas bei ansamblio dirigentas. Išėjęs į pensiją groja Bikavėnų Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro liaudiškos muzikos kapeloje „Lolytėlė“. Šiuo metu yra jos vadovas.

Būdamas studentu, o vėliau jau dirbdamas daug koncertuodavo vaikų globos, senelių namuose, kariniuose padaliniuose ir kt. Respublikinėse dainų šventėse grojo birbyne. Buvo paskirtas vyriausiu orkestro vadovu ir dirigentu Vilniaus Kalnų parke vykusioje ansamblių vakaro programoje. Ruošė kolektyvams natas bei buvo daugelio konkursų žiuri komisijos narys.

K. Budriui už koncertinę ir visuomeninę veiklą buvo suteiktas nusipelniusio artisto vardas. Su ansambliu „Lietuva“, instrumentine grupe ir žymiais dainininkais (V. Noreika, V. Daunoras, V. Adamkevičius ir kt.) koncertavo Japonijoje, Filipinuose, Malaizijoje, Indijoje, Maltoje ir daugelyje kitų valstybių.

Jis ne tik koncertuoja, bet ir gamina bei tobulina profesionaliam grojimui pučiamuosius lietuvių liaudies instrumentus (birbynės ir kt.).

 

Literatūra:

1. BUDRYS, Kazys. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.