Žemaitaitis Algirdas Mikas

Žemaitaitis Algirdas Mikas

Inžinierius, mechanikas.

Gimė 1943 m. spalio 2 d. Gardame, Šilutės r.

Algirdas Žemaitaitis 1950–1957 m. mokėsi ir baigė Gardamo (Šilutės r.) septynmetę mokyklą. 1957–1961 m. mokėsi Žemaičių Naumiesčio (Šilutės r.) vidurinėje mokykloje. 1961–1966 m. studijavo Kauno politechnikos institute, kur įgijo mašinų gamybos technologijos, metalo pjovimo staklių ir įrankių specialybę.

1967–1972 dirbo Vilniaus „Spalio keturiasdešimtmečio staklių gamyklos“ inžinieriumi, vyresniuoju inžinieriumi. 1972–1993 m. – Vilniaus autoremonto gamyklos vyriausiojo technologo pavaduotojas, biuro viršininkas. Privatizavus įmonę AB „Ogmios centras“ tęsė joje inžinieriaus darbą, o 2003–2006 m. buvo UAB „Architektūros kūrybinė grupė“ inžinierius. Nuo 2006 m. rugsėjo mėn. tęsė inžinieriaus darbą UAB „Knut“.

1992 m. balandžio mėn. A. Žemaitaitis tapo Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narys. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos (MLRT) narys, Mažosios Lietuvos tyrėjas.

A. Žemaitaitis nuo 1993 m. rugsėjo 26 d. – „Liuteronų balso“ redakcinės kolegijos narys.  Mažosios Lietuvos enciklopedijos straipsnių autorius (parašė 450 str.) ir talkininkas, nuo 2005 m. – redakcinės kolegijos narys.

1970 m. apdovanotas jubiliejiniu medaliu, skirtu V. I. Lenino šimtosioms gimimo metinėms paminėti. 2006 m. – Ariadnos premijos laureatas.

Dar besimokydamas Žemaičių Naumiesčio mokykloje susidomėjo kraštotyra, istorija. Šviesaus atminimo mokytojas Benediktas Orentas, Žemaičių Naumiesčio krašto muziejaus įkūrėjas, jam rašydavo penketus ne už istorijos žinias, bet už užrašytą tautosaką.

A. Žemaitaitis rašo straipsnius Lietuvos istorijos, kultūros, Mažosios Lietuvos (Klaipėdos krašto) temomis. Jo straipsniai publikuojami laikraščiuose „Lietuvos aidas“, „Voruta“, „Donelaičio žemė“, „Mokslo Lietuva“, Šilutės, Tauragės bei Klaipėdos rajono laikraščiuose, Čikagos „Drauge“ ir kt. Jo straipsnių galima rasti evangelikų liuteronų spaudoje – „Keleivyje“, „Mūsų žiniose“, „Lietuvos evangelikų kelyje“, „Liuteronų balse“ (pavadinimo autorius), „Vilniaus reformatų žiniose“; Anabergo analuose (vok.) ir kt.

 

Literatūra:

1. ŽEMAITAITIS, Algirdas Mikas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.

 

2. ŽEMAITIS, Vytautas. „Voruta“ mūsų gyvenime. Voruta. 2010 m. sausio 10 d. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2016 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą < www.voruta.lt >.