Bukaveckienė Remigija

Bukaveckienė Remigija

Bukaveckienė Remigija

Lietuvos veterinarijos akademijos docentė, daktarė, ilgametė M. K. Čiurlionio draugijos sekretorė.

Gimė 1928 m. birželio 6 d. Žemaičių Naumiestyje, Šilutės r.
Mirė 2021 m. rugsėjo 27 d.

1935–1940 m. Remigija Bukaveckienė mokėsi Žemaičių Naumiesčio pradinėje mokykloje, 1940–1944 m. – Žemaičių Naumiesčio progimnazijoje, 1945–1946 m. Šilutės vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės pirmoji gimnazija). 1947 m. Šilutės vidurinėje mokykloje eksternu gavo atestatą. 1948–1953 m. Vilniaus universiteto Chemijos fakultete studijavo fizikos ir chemikos specialybę.

R. Bukaveckienė 1953 m. pradėjo dirbti Lietuvos veterinarijos akademijoje  Chemijos katedros asistente. 1966 m. Lietuvos veterinarijos akademijoje apgynė kandidatinę disertaciją, 1969 m. tapo docente. 1973–1978 m. Akademijoje vadovavo Kraštotyros fakultatyvui, kuriame daug dėmesio skirta M. K. Čiurlionio kūrybai. 1979 m. šią veiklą R. Bukaveckienė  tęsė kaip savo akademinės įstaigos Pedagogų tarybos sekretorė. 1987 m. įsteigus M. K. Čiurlionio draugiją, R. Bukaveckienė tapo M. K. Čiurlionio draugijos sekretore (pirmininkaujant prof. V. Landsbergiui), šias pareigas ėjo iki 1999 m.

1991–1992 m. R. Bukaveckienė atliko istorinius tyrinėjimus ir nustatė, kad Savičiaus g. 11-ajame name 1907–1908 m. nuomotame kambaryje gyveno M. K. Čiurlionis. Už šią iniciatyvą, padėjusią M. K. Čiurlionio draugijai 1995 m. įgyvendinti Čiurlionio namų įsteigimo idėją, R. Bukaveckienė apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

2000 m. R. Bukaveckienei suteiktas „Laisvės kovų dalyvio“ statusas. Per visą darbinę karjerą išspausdinti apie 37 moksliniai bei moksliniai-metodiniai darbai ir straipsniai.

 

Literatūra:

1.      M. K. Čiurlionio namuose pristatytas dokumentinis filmas „Remigija Bukaveckienė“ [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018 m. sausio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.mkcnamai.lt/lt/m-k-ciurlionio-namuose-pristatytas-dokumentinis-filmas-remigija-bukaveckiene/>.

2.      BUKAVECKIENĖ, Remigija. Iš Šilutės kilusio, ar kitaip su Šilute susijusio kraštiečio apklausos anketa : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2004]. 2 p.