Malinauskas Zigmas

Malinauskas Zigmas

Malinauskas Zigmas

Geologas, mokslo darbuotojas.

Gimė 1941 m. birželio 24 d. Rimženčių k., Šilutės r.

1948–1952 m. Zigmas Malinauskas baigė Rimženčių pradinę mokyklą (Šilutės r.), 1955 m. – Gardamo septynmetę mokyklą (Šilutės r.), 1959 m. – Žemaičių Naumiesčio vidurinę mokyklą (Šilutės r.). 1961–1969 m. studijavo ir baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, 1975–1979 m. mokėsi Geologijos instituto aspirantūroje, apgynė mokslų kandidato (dab. daktaro) disertaciją „Lietuvos pleistoceno tarpmoreninių kompleksų sąranga ir sudėtis“.

Z. Malinauskas 1959–1960 m. dirbo „Gardamo“ kolūkyje, 1960–1961 m. – tarpkolūkinėje statybos organizacijoje „Palendriai“ darbininku. 1969–1970 m. buvo vyresnysis technikas geologas, vėliau, iki 1973 m., – geologas Geologijos valdybos Naftos žvalgybos ekspedicijoje Struktūrinio gręžimo partijoje. 1973–1974 m. dirbo „Termoizoliacijos“ institute, 1974 m. – Geologijos institute vyresniuoju inžinieriumi. 1975–1983 m. buvo šio instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, nuo 1983 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1989–1992 m. vadovavo Geologijos paminklų skyriui, 1992–1999 m. – Kerno saugyklai ir muziejui (Vievyje), 1999–2000 m. – Geologijos muziejui, nuo 2002 m. – Geologijos ir geografijos instituto mokslo darbuotojas.

Geologas nuo 1974 m. Geologijos institute pradėjo vykdyti mokslinius tyrimus, analizavo kvartero sistemos paviršinių, tarpmoreninių, moreninių nuogulų granuliometrines, mineralogines, litostratigrafines ir kitas savybes.

1989–1991 m. tyrė buvusios TSRS saugomų geologinių objektų pasiskirstymą, vykdė jų apskaitą ir sistematizaciją. Tyrimus yra apibendrinęs 45 moksliniuose darbuose bei monografijoje. Parengė Lietuvos geologijos muziejaus kūrimo koncepciją ir programą, paleontologinių kolekcijų tvarkymo, naudojimosi kernu taisykles. Įsteigė paleontologijos kolekcijų, darbuotojų geologų dokumentų ir knygų archyvus. Z. Malinauskas yra parašęs apie 30 populiarių straipsnių spaudoje. Parengė Lietuvos geologijos tematinį-ekspozicinį planą ir 18 stendų maketinius ekspozicijų projektus, specialią parodą Šilutės muziejuje (dab. Šilutės Hugo Šojaus muziejus) „Šilutės rajono žemės gelmės“ (1997). Z. Malinauskas nuo 2002 m. organizavo archeologinius darbus Žaliakalnyje (Šilutės r.), po kurių į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašyti Žemaičių Naumiesčio piliakalnis ir kapinynas. Gardamo seniūnijoje surado 2 senkapius, meniškus kryžius ir 2 šventųjų medines statulėles iš XIX a., kurie perduoti Žemaičių Naumiesčio muziejui. 2003 m. Žemaičių Naumiesčio ir Gardamo seniūnijose organizavo etnologines ekspedicijas.

Z. Malinauskas yra Lietuvos geologų sąjungos narys, dvi kadencijas (1989–1996) buvo tarybos narys, Geologinio paveldo komisijos pirmininkas.

 

Literatūra:

1.      MALINAUSKAS, Zigmas. Iš Šilutės kilusio, ar kitaip su Šilute susijusio kraštiečio apklausos anketa : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2004]. 3 p.

2.      Malinauskas Zigmas [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018 m. vasario 27 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lgeos.lt/images/stories/Lietuvos_geologai/M/Lietuvos_geologas_Zigmas_Malinauskas.pdf>.