Čeliauskas Petras

Čeliauskas Petras

Pedagogas, kraštotyrininkas, esperantininkas.

Gimė 1929 m. kovo 18 d. Surinkiškių k., Šilutės r.

1940 m. baigė Tvaskučių (Šilutės r.) pradinę mokyklą. 1941–1948 m. mokėsi Švėkšnos gimnazijoje. 1948–1949 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. 1949 m. pradėjo dirbti Švėkšnos vidurinėje mokykloje, dėstė matematiką, braižybą, astronomiją. Po trejų metų karinės tarnybos 1953 m. vėl grįžo į darbą ir mokytojavo iki 1994 m. Išleido 4 abiturientų laidas. 1954–1960 m. neakivaizdiniu būdu studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1961–1969 ir 1975–1984 m. buvo Švėkšnos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas. P. Čeliauskas yra išleidęs didaktinės medžiagos darbui su perforuotomis plokštelėmis.

1969 m. pradėjo domėtis kraštotyra, įrengė mokyklos muziejų ir jam vadovavo iki 1997 m. Jis vadovavo ir mokyklos kraštotyrininkų būreliui, organizavo mokinių ekskursijas po Lietuvą ir už jos ribų. Sukūrė abiturientų laidų bei jubiliejinių ženkliukų. Rajono ir respublikos laikraščiuose paskelbė daugiau kaip 40 straipsnių iš Švėkšnos ir mokyklos istorijos, pedagoginėmis ir kt. temomis. Jis – vienas iš autorių jubiliejinio leidinio „Švėkšnos vidurinė mokykla“ (50 metų sukaktį minint). 1989 m. paruošė lankstinuką „Švėkšnos vidurinė mokykla“.

1988 m. spalio mėnesį dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime (Vilnius, Sporto rūmai). Nuo 1988 m. jis yra Lietuvos kultūros fondo Švėkšnos klubo „Tėviškė“ pirmininkas, nuo 1996 m. – švėkšniškių draugijos „Tėviškė“ valdybos narys.

Parengė įvairių leidinių apie Švėkšną: knygas „Švėkšna atsiminimuose“ (1999), „Švėkšna ir apylinkės“ (2003), „Švėkšną atsiminimuose 2“ (2010), „Švėkšna: žmonės, kraštas, įvykiai“ (2012), „Švėkšnos „Saulė“ (2015), „Švėkšna spaudos puslapiuose (1918–1940)“ (2016), lankstinuką „Visi keliai veda į Švėkšną“ (2002), brošiūrą „Knygnešių pėdsakai Švėkšnoje“ (2003), kartu su kitais parašė brošiūrą „Sąjūdžio banga Švėkšnoje“ (2001), paruošė ir išleido poezijos antologiją „Švėkšnos lyra“ (2009), knygutę „Švėkšnos švento apaštalo Jokūbo bažnyčia“ (2010, 2015).

Savarankiškai išmokęs tarptautinę esperanto kalbą, nuo 1975 m. pradėjo aktyviai dalyvauti esperantininkų sąskrydžiuose. Į šią kalbą išvertė ir paskelbė E. Mieželaičio eilėraščių rinkinį „Žmogus“ (1986), A. Baranausko „Anykščių šilelį“ (2003), S. Nėries „Eglę žalčių karalienę“ (2005), V. Mozūriūno „Legendą apie Vilniaus pilį“ (2005), Maironio „Jūratę ir Kastytį” (2005), lietuvių liaudies pasaką „Saulės vairuotojas“ (2005) ir kitų poetų kūrinius. 1989 m. serijoje „Noriu žinoti“ išleista jo knyga „Nuo Babelio iki Esperanto“. Į lietuvių kalbą yra išvertęs esperantininkų himną „Viltis“ ir fantastinį romaną „Uždaras miestas“ (1992). 1995–2005 m. redagavo Lietuvos esperantininkų žurnalą „Litova Stelo“ („Lietuvos žvaigždė“). 2002 m. išleista trumpa Lietuvos istorijos apybraiža esperanto kalba „Litovio dum jarcentoj“ („Lietuva per šimtmečius“). 2009 m. Lietuvos esperantininkų sąjunga išleido jo vertimų ir straipsnių esperanto kalba rinktinę „El mia Esperanta skatolo“ („Iš mano esperantiškos dėžutės“). P. Čeliauskas dalyvavo pasauliniuose esperantininkų kongresuose Norvegijoje, Suomijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Kroatijoje, Švedijoje, Kinijoje. 1999 m. Berlyno kongrese jam suteiktas Pasaulinės esperantininkų sąjungos garbės nario vardas.

1969 m. P. Čeliauskui įteiktas „LTSR liaudies švietimo pirmūno“ ženklelis. Už istorinius publicistinius Švėkšnos miestelio tyrinėjimus bei publikacijas 1995 m. apdovanotas Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premija. 1999 m. gavo Švėkšnos seniūnijos apdovanojimą – Jokūbėlio statulėlę. 2000 m. X Kraštotyros draugijos suvažiavime išrinktas Garbės kraštotyrininku. 1970–2013 m. apdovanotas įvairiais garbės raštais. 2015 m. interneto balsavimu išrinktas Metų švėkšniškiu.

Literatūra:

1. ČELIAUSKAS, Petras. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2015]. 2 p.

2. Švėkšna: žmonės, kraštas įvykiai: enciklopedinis žinynas / parengė Petras Čeliauskas. Švėkšna: Švėkšniškių draugija „Tėviškė“, 2012, p. 94–95.