Daugėla Kazys

Daugėla Kazys

Kompozitorius, aranžuotojas, dirigentas, pedagogas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas.

Gimė 1960 m. liepos 26 d. Dieglių k., Šilutės r.

1967–1975 m. mokėsi Priekulės (Klaipėdos r.) vidurinėje mokykloje. 1970– 1975 m. lankė Priekulės vaikų muzikos mokyklą (klarneto specialybė). 1975–1979 m. mokėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje (obojaus specialybė). 1979–1984 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), įgijo orkestro solisto, dėstytojo, pučiamųjų orkestro dirigento kvalifikacijas.

1981–1983 m. dirbo Lietuvos radijo ir televizijos lengvosios muzikos orkestro artistu, 1983–2013 m. – Lietuvos valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ dirigentu-aranžuotoju, 1984–1986 m. atliko tarnybą sovietinėje armijoje, Pabaltijo karinės apygardos parodomajame štabo orkestre Rygoje (Latvijoje) buvo orkestro aranžuotojas. Nuo 1986 m. dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dirigavimo katedros dėstytoju, 2012 m. suteiktas docento laipsnis. 1987–2012 m. buvo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos dėstytojas, 1991–2000 m. – Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto dėstytojas.

Kaip kompozitorius-aranžuotojas yra parengęs per 700 muzikos kūrinių aranžuočių, orkestruočių, redakcijų. Didžiausią kūrybos dalį sudaro kūriniai pučiamųjų orkestrui. Vieni iš reikšmingiausių jo sukurtų kūrinių – choralinė fantazija „Šv. Kazimiero choralas“ vargonams ir pučiamųjų orkestrui (2011). Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti sukurtas kūrinys – keturių dalių siuita „Metai“ skaitovui ir pučiamųjų orkestrui (2014). Originalūs ir aranžuoti K. Daugėlos kūriniai, atliekami Lietuvos ir Europos šalių orkestrų. Pučiamųjų instrumentų orkestrams aranžuota Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė” Lietuvos kultūros ministerijos bei tuometinės Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (aprobuota 1988 m.) patvirtinta kaip pagrindinė Lietuvos valstybės himno redakcija. Atgimimo laikotarpiu K. Daugėlos sukurtas patriotinis, koncertinis maršas ,,Ąžuolėlis“ („The Young Oak“) paskelbtas Norman E. Smith (JAV) enciklopediniuose leidiniuose: 2000 m. „,March Music Notes“ („Geriausių pasaulio maršų žinynas“) ir 2002 m. „Program Notes for Band“ („Žinomiausių kūrinių pučiamųjų orkestrams žinynas“). Jis parengė ir išleido daugiau kaip 10 leidinių, jo darbai publikuojami Lietuvos muzikos sąjungos internetiniame puslapyje ir leidinyje „Muzikos barai“ bei kt.

Kaip kompozitorius ir dirigentas savo autorinius kūrinius, aranžuotes yra dirigavęs įvairiems orkestrams Olandijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Čekijoje, Liuksemburge, Latvijoje, Lietuvoje. Jis dirigavo per 400 valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro ,,Trimitas“ koncertų, parengė per 50 programų, kuriose buvo atliekami paties K. Daugėlos originalūs ar aranžuoti kūriniai. Jam diriguojant „Trimitas” įvertintas 1-ąja vieta tarptautiniame festivalyje ,,Leeuwardeno Tattoo” (Olandija, 2000 m.) ir 2-ąja vieta tarptautiniame orkestrų čempionate ,,Giulianova” (Italija, 2006 m.). K. Daugėla nuolat kviečiamas dalyvauti Lietuvos ir Europos šalių tarptautinių pučiamųjų orkestrų konkursų vertinimo komisijų darbe.

Jis palaiko glaudžius kūrybinius ryšius su Šilutės meno mokyklos pučiamųjų orkestru „Pamarys“ (vadovas Gražvydas Raila), dirigavo šiam ir jungtiniams orkestrams įvairių Šilutės ir kitų Lietuvos miestų švenčių metu. 2011 m. Šilutės 500 metų jubiliejui paminėti sukurtas „Pamario maršas“, kuriam reikšmingiausių kultūros įvykių ir renginių konkurse „Atverkime dvasios turtų skrynią‘ 2011“ suteikta nominacija „Metų kūrinys“.

K. Daugėla – LATGA narys (nuo 1990 m.), Lietuvos muzikų sąjungos narys (nuo 1996 m.) ir šios sąjungos leidinio „Muzikos barai“ žurnalistas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Alumni asociacijos iniciatyvinės grupės narys (nuo 2013 m.), AGATA narys (nuo 2014 m.), Šv. Kazimiero ordino narys (nuo 2014 m.), Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatų (visų regioninių ir finalinių) vertinimo komisijos narys kasmet (nuo 2000 m.), Lietuvos dainų švenčių kūrybinės grupės ir kolektyvų atrankos vertinimo komisijos narys. 1990–2004 m. – Tarptautinės pučiamųjų orkestrų ir ansamblių asociacijos (WASBE) prie UNESCO tikrasis narys ir atsakingasis atstovas kompozitorių-aranžuotojų, kuriančių muziką pučiamiesiems, sekcijoje.

1998 m. už kūrybinę veiklą K. Daugėlai įteikta Lietuvos kultūros ministerijos Stasio Šimkaus premija. 1998 m. Lietuvos krašto apsaugos ministerijos paskelbtame lietuviškų maršų konkurse už sukurtą maršą „Tėvynė šaukia“ skirta 1-oji premija. K. Daugėla pelnė Prezidento Algirdo Brazausko padėkos raštą (1994), LR kultūros ministro padėkos raštus (1997, 2007, 2010, 2011), Latvijos Respublikos švietimo ministerijos padėkos raštus (2005, 2015).

Literatūra:

1. DAUGĖLA, Kazys. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Mašinr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2015]. 6 p.

2. Docentas Kazys Daugėla. Iš Lietuvos muzikos ir teatro akademija [interaktyvus] [žiūrėta 2016 m. balandžio 8 d.]. Prieiga per internetą: <http://lmta.lt/lt/kazys-daugela>.