Dokšas Zigmantas

Dokšas Zigmantas

Ekonomistas organizatorius, zootechnikas, nusipelnęs Lietuvos žemės ūkio darbuotojas, mecenatas.

Gimė 1933 m. gegužės 2 d. Šarnelės k., Plungės r.

Nuo 1940 m. mokėsi Šarnelės pradžios mokykloje, o vėliau – Žemaičių Kalvarijos (Plungės r.) septynmetėje mokykloje. 1950 m. įstojo į Klaipėdos žemės ūkio technikumą, įgijo zootechniko specialybę. 1975–1980 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultete, įgijo ekonomisto organizatoriaus specialybę.

Nuo 1955 m. dirbo Kretingos r. „Jaunosios Gvardijos“ kolūkio vyr. zootechniku. Nuo 1957 m. jis – Kretingos r. J. Janonio kolūkio primininkas. 1962 m. Žemės ūkio ministerijos įsakymu Z. Dokšas paskirtas dirbti Šilutės teritorinės-gamybinės kolūkių ir tarybinių ūkių valdybos vyr. zootechniku. Nuo 1964 m. paskirtas Juknaičių tarybinio ūkio, vėliau Juknaičių eksperimentinio ūkio, direktoriumi, nuo 1991 m. – Juknaičių turizmo ir sveikatingumo komplekso direktoriumi. 1992–2000 m. jis dirbo turizmo ir sveikatingumo bendrovės „Juknaičiai“ direktoriumi.

Z. Dokšas, būdamas TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatu bei Lietuvos žemės ūkio rūmų Senato nariu, stengėsi prisidėti prie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Z. Dokšas dalyvavo 1988 m. Lietuvos Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime ir 1989 m. rugpjūčio 23 d. kartu su žmona bei Vinco Vaišnoro šeima – Baltijos kelyje.

1992 m. Šilutės rajone Z. Dokšo ir kitų bendraminčių įkurtas Rotary klubas (Z. Dokšas – pirmasis šio klubo prezidentas). Jis buvo vienas iš iniciatyvinės grupės narių ir rėmėjų statant Hugo Šojaus paminklą Šilutėje. Nuo 1993 m. – Juknaičių seniūnijos šokių kolektyvo „Juknaičiai“ globėjas ir rėmėjas. 1998 m. Juknaičių bažnytėlei savo lėšomis nuliedino naują varpą ir sutvarkė varpinę. 2003 m. įsteigė kasmetinę piniginę premiją „Už grožį ir pažangą“ Juknaičių seniūnijos žmonėms. 2008 m. Juknaičių koplytėlei padovanojo 14 paveikslų (stacijų bažnytinėms apeigoms). Jis – Juknaičiuose esančių giraičių (Naujagimių, Vasario 16-osios, Abiturientų, Lietuvos tūkstantmečio ir kt.) sodinimo iniciatorius; kultūros įstaigų ir įvairių iniciatyvų rėmėjas, mecenatas.

Z. Dokšas parengė fotoalbumą „Juknaičiai: socialistinės Lietuvos kaimas“ (1986), kartu su Tadu Meiželiu išleido leidinį „Juknaičiuose, prie Nemuno“ (1983). Jo atsiminimai apie Juknaičius, Algirdą Brazauską ir Julių Ulbą išspausdinti knygose „Pakelti akis: atsiminimai ir pokalbiai apie Juknaičius“ (2010), „Žmogus laiko taikinyje (Algirdas Brazauskas draugų ir oponentų akimis)“ (2013), „Laikas viską sudėlioja: Julių Ulbą prisimenant“ (2013).

1977 m. už Juknaičių gyvenvietės-parko statybą ir gamybinius rodiklius Z. Dokšui suteiktas Lietuvos nusipelniusio ūkio darbuotojo vardas, 1982 m. – Socialistinio darbo didvyrio vardas už Juknaičių gamybinius-ekonominius rodiklius. 1988 m. jis tapo Lenino premijos laureatu už Juknaičių gyvenvietės-parko architektūrą ir landšaftą. Z. Dokšas – Juknaičių seniūnijos garbės pilietis.

Literatūra:

1. BIELSKIS, Stasys. Z. Dokšas pristatytas „Sidabrinės nendrės“ premijai gauti. Šilokarčema, 2004, vasario 3, p. 4.

2. DOKŠAS, Zigmantas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2015]. 4 p.

3. GRIŠKEVIČIUS, Gediminas. Kas vienija iškilius lietuvius ir Palangos gražintoją Zigmantą Dokšą? Iš Palangos tiltas  [interaktyvus] [žiūrėta 2016 m. balandžio 6 d.]. Prieiga per internetą:                     <http://www.palangostiltas.lt/hotel/lt/kas+vienija+iskilius+lietuvius+ir+palangos+grazintoja+zigmanta+doksa,7,2,3577.html>.

4. Juknaičių koplytėlei – Garbės piliečio Z. Dokšo dovana. Šilutės naujienos, 2008, rugpjūčio 21, Nr. 60, p. 5.