Norkutė Ona

Norkutė Ona

Pedagogė, kraštotyrininkė, muziejininkė

Gimė 1941 m. rugpjūčio 8 d. Sausių k., Klaipėdos r.

1962 m. baigė Veiviržėnų vidurinę mokyklą, 1969 m. – Vilniaus universitete romanų-germanų kalbų ir literatūros (anglų k.) specialybės kursą. 1969–1986 m. Švėkšnos (Šilutės r.) vidurinėje mokykloje dėstė anglų kalbą, vadovavo dramos rateliui. Išleido 3 abiturientų laidas. 1986 m. išvyko iš Švėkšnos ir kurį laiką vadovavo Vilkyčių (Šilutės r.) ir Pėžaičių (Klaipėdos r.) aštuonmetėms mokykloms. 1993 m. grįžo į Švėkšną, 1995–2001 m. buvo Švėkšnos kultūros namų direktorė. 1997–2003 m. dirbo Švėkšnos muziejuje, 2004 m. – konsultante, gide UAB „Minijos nafta“.

O. Norkutė dalyvavo švėkšniškių draugijos „Tėviškė“ veikloje, kurį laiką buvo jos pirmininkė, leido biuletenį „Švėkšnos valsčius“ (1996–2002 m. išėjo 17 numerių). 1997 m. sumanė Švėkšnos seniūnijos „Jokūbėlio“ apdovanojimų nominaciją. Ji domisi kraštotyra, Švėkšnos miestelio istorija, renka istorinę medžiagą, dokumentus, nuotraukas, bendradarbiauja su spaudos atstovais, mokslininkais, įvairiomis organizacijomis. Ypač didelį dėmesį skiria Pliaterių giminės istorijai. Švėkšnoje subūrė bendraminčių būrelį ir 2004 m. įkūrė „Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos“ skyrių (11 narių), kuris organizuoja konferencijas, parodas, koncertus.

O. Norkutė išleido 4 atvirukus su Švėkšnos vaizdais, leidinėlį apie Švėkšnos bažnyčią. Jos straipsniai išspausdinti rinkiniuose „Šilainės istorijos“ (2009), „Šilutės ir Pagėgių krašto dvarai“ (2010) ir „153 įdomiausi Lietuvos dvarai“ (2011), žurnale „Žemaičių žemė“ (2008, Nr. 4).

2007 m. pelnė Švėkšnos seniūnijos apdovanojimą – Jokūbėlio statulėlę. O. Norkutė yra gavusi įvairių padėkos raštų, diplomų.

Literatūra:

1. NORKUTĖ, Ona. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2015]. 2 p.

2. Švėkšna: žmonės, kraštas įvykiai: enciklopedinis žinynas / parengė Petras Čeliauskas. Švėkšna: Švėkšniškių draugija „Tėviškė“, 2012, p. 270.