Čiuželienė Emigart Rūta

Čiuželienė Emigart Rūta

Pedagogė, tautodailininkė, karpinių meistrė, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatė.

Gimė 1946 m. lapkričio 1 d. Kukorų k., Šilutės r.

Rūta Čiuželienė baigė Saugų (Šilutės r.) vidurinę mokyklą (dab. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla). 1967 m. įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Pedagogikos fakultetą, kur įgijo piešimo ir braižybos darbų specialybę.

Darbo pradžia buvo Klaipėdos 19-oje vidurinėje mokykloje, kurioje dėstė darbų, braižybos bei  dailės pamokas. Keletą metų teko vadovauti Klaipėdos miesto dailės mokytojų metodiniam rateliui. Dirbant ir gyvenant Klaipėdos mieste R. Čiuželienei buvo suteikta dailės mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Persikėlusi gyventi į Šilutę mokytoja įsidarbino Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės pirmoji gimnazija). Prabėgus penkeriems metams ji perėjo  į Šilutės 3-iąją vidurinę mokyklą (dab. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla), kurioje dirbo iki pat išėjimo į pensiją.

Dar mokykloje buvo pastebėti R. Čiuželienės meniniai gebėjimai. Taip atsirado užsiėmimų, iš kurių buvo ir šiek tiek pajamų. Tai įvairūs mezginiai, nėriniai, dekoratyvinės rožės iš tampomo popieriaus. R. Čiuželienė padėdavo ir mokytojams – visada reikėjo kažką piešti, kažką meniškai apipavidalinti (sienlaikraštį, mokyklos renginius).

R. Čiuželienė yra pelniusi ne vieną apdovanojimą, gausybę padėkos raštų už savo meninę veiklą. Kūrėjos nuopelnai Šilutės rajonui buvo pastebėti ir 2006 metais įvertinti aukščiausiu Šilutės rajono savivaldybės apdovanojimu –  „Sidabrinės nendrės“ premija.

Karpiniais iliustravo knygas: Linos Daukšaitės poezijos knygelę „Vėjo išdaigos“  (2005); knygelę „Laiškai mokytojui“ (2014). Išleido savo karpinių knygą „Karpiniai. Papercuts“ (2009) ir keletą kitų.

Tautodailininkė Šilutės krašte jaučiasi saugiai ir gerai, nes čia jos gimtasis kraštas.

 

Literatūra:

1. ČIUŽELIENĖ, Rūta. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 6 p.