Dobranskienė Romualda

Dobranskienė Romualda

Socialinių mokslų daktarė, Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo įkūrėja, Šilutės miesto garbės pilietė, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatė.

 

Gimė 1932 m. sausio 15 d. Papilėje, Akmenės r.

Mirė 2018 m. gruodžio 16 d., Šilutėje.

 

Romualda Dobranskienė 1950 m. baigė (eksternu) Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą (dab. Šilutės pirmoji gimnazija), 1957 m. – Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą (dab. Lietuvos edukologijos universitetas).

Sukūrė ir įgyvendino Šilutės rajono pedagogų kvalifikacijos kėlimo sistemą, kurią teigiamai įvertino ir apibendrino Švietimo ministerijos kolegija (1968), už tai jai buvo suteiktas Respublikos nusipelniusios mokytojos vardas. Parengė kompleksinio gyventojų pedagoginio švietimo programą (1978). Savo sukurtu moksleivių savivaldos ir saviraiškos modeliu rėmėsi rėmėsi gindama daktarinę disertaciją (socialiniai mokslai, edukologijos kryptis) tema „Moksleivių produktyviosios saviraiškos ugdymas mokyklos ir socialinės aplinkos sąveikos sąlygomis“ (1990). Įsteigė pirmąją šalyje pedagoginę-psichologinę konsultaciją (jai vadovavo 1992–1993). Talkino įsteigiant Šilutėje vieną pirmųjų Lietuvoje vaikų teisių apsaugos tarnybą (1992). Dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos švietimo reformos dokumentus (1992–1994).

Pedagoginį darbą pradėjo dirbdama mokytoja Vilkyčių (Šilutės r.) septynmetėje mokykloje (1950–1952). Vėliau dirbo Priekulės (Klaipėdos r.) vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja (1952–1959), Švėkšnos (Šilutės r.) vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja (1959–1961), Šilutės 1-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja (1975–1977), direktore (1978–1992), Šilutės rajono Kultūros-švietimo ir sporto skyriaus pedagoginės konsultacijos vedėja metodininke (1993–1993).

Nuo 1993 m. R. Dobranskienė – Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto docentė. Dirbdama Klaipėdos universitete, bendradarbiavo su Šilutės rajono ikimokyklinėmis įstaigomis ir mokyklomis, kad studentų ir magistrų diplominiuose darbuose būtų apibendrinama Šilutės ugdymo įstaigų pedagoginė praktika.

R. Dobranskienė – Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo įkūrėja (1992) ir buvusi pirmininkė. 1996 m. ji inicijavo vokiečių rašytojo Hermano Zudermano visą „Lietuviškų apysakų“ rinkinio leidybą lietuvių kalba, paminklo šiam rašytojui atstatymą Šilutėje. R. Dobranskienė inicijavo ir pačių klubo narių knygų leidybą bei jų pristatymus viešoje erdvėje. Klubo nariai sudarė ir parengė 25 knygas.

Parašė ir išleido 4 knygas, sudarė ar padėjo sudaryti apie 20 knygų, išvertė iš vokiečių kalbos 2 knygas, susijusias su Šilutės krašto švietimu, kultūra, paskelbė mokslinių straipsnių šalies ir užsienio moksliniuose leidiniuose.

Ne vienerius metus R. Dobranskienė buvo Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuojamo literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ vertinimo komisijos pirmininkė.

Ji yra vienos garbingiausių nominacijų Šilutės rajone – „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatė (1997). R. Dobranskienė buvo išrinkta Šilutės rajono socialinių darbuotojų metų partnere (2009). Jai suteiktas Šilutės garbės piliečio vardas už profesinės veiklos pasiekimus, pedagoginę, literatūrinę, kultūrinę veiklą, aktyvų dalyvavimą viešajame ir akademiniame gyvenime, socialinėse akcijose, šiuolaikiškas iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, tautų kultūrų ryšių tyrinėjimus ir apibendrinimą, ugdymo problemų įžvalgas ir jų analizę, patirties sklaidą (2011).

 

Literatūra:

1. R. Dobranskienei suteiktas Garbės piliečio vardas. Iš Šilutės naujienos [interaktyvus] 2012 m. sausio 27 d. [žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 6 d.]. Prieiga per internetą <http://www.silutesnaujienos.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1389:rdobranskienei-teiktas-garbs-pilieio-titulas&catid=53:war-news&Itemid=127>.

2. Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas / Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 103–104.