Jusys Vytautas

Jusys Vytautas

Ornitologas, Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas, fotografas.

 

Gimė 1963 m. vasario 14 d. Kazachstane, Semipalatensko srityje.

 

1981 m. Vytautas Jusys baigė Molėtų 1-ąją vidurinę mokyklą, 2004 m. – Vilniaus pedagoginį universitetą (dab. Lietuvos edukologijos universitetas).

Nuo 1978 m. žieduoja paukščius. Nuo 1981 m. dirba Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus filiale, Ventės rago ornitologinėje stotyje, laborantu, vyr. ornitologu. Nuo 2013 m. – Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas.

V. Jusys 2009–2014 m. dirbo žurnalo „Paukščiai“ vyriausiuoju redaktoriumi, nuo 2014 m. – redkolegijos narys. Nuo 2007 m. – Lietuvos ornitofaunistinės komisijos (LOFK) pirmininkas. Ši komisija nagrinėja retų, sunkiai apibūdinamų ir naujai šalyje randamų paukščių rūšių stebėjimo ir radimo faktus, siekia kiek įmanoma objektyviau įvertinti autorių pateiktus stebėjimų duomenis ir siekti, kad mokslinėse publikacijose nepasitaikytų netikslumų ir klaidų.

Ornitologas su kitais autoriais parengė leidinius „Ventės rago ornitologinė stotis“ (2003), „Ventės ragas. Ornitologinė stotis“ (2007), „Lietuvos paukščių pažinimo vadovas“ (2012), sudarė „Lietuvos paukščių rūšių sąrašą“ (2012), paskelbė keliolika mokslinių ir kelis šimtus mokslą populiarinančių straipsnių, kt. Keliolika spaudinių – knygų, brošiūrų, žurnalų – išleisti per tris dešimtmečius, yra iliustruoti tūkstančiais V. Jusio fotografijų, juose užfiksuoti paukščiai natūralioje aplinkoje ir pateikti stebėjimai apie juos.

2007 m. kartu su bendraminčiais V. Jusys įkūrė Lietuvos paukščių fotografų klubą Birdpix.lt.

2019 m. apdovanotas LR Aplinkos ministerijos įsteigta Viktoro Bergo premija, kuri skiriama už reikšmingus darbus arba ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

 

Literatūra:

 

1. JUSYS, Vytautas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Mašinr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2015]. 2 p.

 

2. ALEKSĖJŪNIENĖ, Aldona. Ventės rago ornitologinė stotis turi naują vadovą. Iš lrytas [interaktyvus], 2013,  sausio 13 [žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 17 d.]. Prieiga per internetą:                                                < http://gamta.lrytas.lt/eko/ventes-rago-ornitologine-stotis-turi-nauja-vadova.htm>.