Edmundas Montrimas

Montrimas Edmundas

Montrimas Edmundas

Edmundas Montrimas

Fizikas, fizikos ir matematikos habilituotas mokslų daktaras.

Gimė 1933 m. rugpjūčio 5 d. Aužbikavo k. Šilutės r.

Mirė 2011 m. birželio 9 d. Vilniuje.

Edmundas Montrimas,  dirbdamas Vilniaus „Spartos“ fabrike darbininku (1951–1953), 1953 m. baigė 1-ąją darbo jaunimo vidurinę mokyklą Vilniuje. 1953–1958 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakultete (dab. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija). 1957–1958 m. jis jau dirbo ką tik įkurtame Elektrografijos mokslinio tyrimo institute techniku, 1958–1964 m. – vyr. inžinieriumi. Ten ir prasidėjo jo mokslinė veikla.

1964–1967 m. E. Montrimas buvo Vilniaus universiteto Puslaidininkių fizikos katedros vyr. inžinierius, 1967–1974 m. – šios katedros docentas, nuo 1974 m. – Kietojo kūno elektronikos katedros įkūrėjas ir ilgametis jos vedėjas, profesorius.

Per ilgą mokslininko karjerą prof. E. Montrimas atliko daug fizikos mokslui ir praktikai svarbių darbų. Parašyta per 340 straipsnių, kurie publikuoti prestižiniuose žurnaluose, padaryta per 80 išradimų (puslaidininkių savybių tyrimo būdai, elektroniniai prietaisai, optinės informacijos registravimo metodai ir medžiagos, kt.), per paskutinį dešimtmetį gauta per 30 JAV, Europos, Japonijos ir Korėjos patentų, parašytos trys knygos, darbai įvertinti dviem Lietuvos mokslo premijomis (1978 m. ir 2006 m.). Jis yra monografijos „Fizikiniai procesai elektrografiniuose ZnO sluoksniuose“ (1968) bendraautoris.

Dideli prof. E. Montrimo kaip pedagogo nuopelnai. Jis sukūrė Kietojo kūno elektronikos katedrą, joje išaugino visą plejadą puikių dėstytojų ir mokslininkų, buvo poros dešimčių daktaro disertacijų mokslinis vadovas. Tapęs profesoriumi emeritu nenutraukė mokslinio darbo, vadovavo ir aktyviai dalyvavo vykdant mokslinius projektus ir pasaulyje garsių firmų 3M „Imation“ (JAV), „Samsung Electronics“ (Korėja), „Stora Enso“ (Suomija) užsakymus bei Lietuvos mokslo fondų programas.

Prof. E. Montrimas buvo ne tik mokslininkas ir pedagogas, jis buvo aktyvus fakulteto gyvenimo dalyvis, daugelio disertacijų oponentas, projektų recenzentas.

 

Literatūra:

1.      Montrimas Edmundas. Iš Kas yra kas Lietuvoje 2009. Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009, p. 938.

2.      Montrimas Edmundas. Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 269–270.