Edmundas Regimundas Stancikas

Stancikas Edmundas Regimundas

Stancikas Edmundas Regimundas

Edmundas Regimundas Stancikas

Ekonomistas, ekonomikos mokslų habilituotas daktaras, profesorius.

Gimė 1937 m. balandžio 13 d. Lazduonėnų k. Šilutės r.

Mirė 2018 m. rugsėjo 8 d. Vilniuje.

Edmundas Regimundas Stancikas 1946–1951 m. mokėsi Tauragės vidurinėje mokykloje, 1951–1955 m. – Pagėgių vidurinėje mokykloje, 1955–1960 m. studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

1960–1969 m. E. R. Stancikas dirbo Baldų projektavimo konstravimo biure ekonomistu, skyriaus vedėju, direktoriaus pavaduotoju, 1969–1987 m. – direktoriumi. 1987–1992 m. – Vilniaus universiteto katedros vedėjas, 1992–1999 m. – AB „Skraja“ prezidentas. Nuo 1999 m. – Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Kokybės vadybos katedros profesorius.

E. R. Stancikui vadovaujant Baldų projektavimo konstravimo biurui baldų projektuotojai sukūrė baldus Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Vilniaus sporto rūmams, Lietuvos valstybiniam akademiniam dramos teatrui (dab. Lietuvos nacionalinis dramos teatras), Nacionalinei filharmonijai ir kitiems svarbiems objektams.

Nuo 1987 m. E. R. Stancikas vėl pasinėrė į pedagoginę veiklą Vilniaus universitete. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių publikacijų, iš jų 4 monografijas.

1992 m. stebėtojų taryba E. R. Stanciką išrinko AB „Skraja“ prezidentu“. Jis vėl susiejo savo veiklą su baldų pramone, kartu nepamiršo savo pedagoginės ir mokslinės veiklos. 1998 m. E. R. Stancikas išrinktas Tarptautinės informacijos akademijos akademiku.

Mokslininkas 1967 m. lapkričio 27 d. Vilniaus valstybiniame universitete (dab. Vilniaus universitetas) apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją „Savikainos sumažinimo rezervai ir jų panaudojimas Lietuvos TSR baldų pramonėje“. 1990 m. spalio 16 d. Leningrado (dab. Sankt Peterburgas) N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institute apgynė ekonomikos mokslų habilituoto daktaro disertaciją „Darbo apmokėjimo organizavimo tobulinimas rinkos sąlygomis“.

 

Literatūra:

1. Edmundas Regimundas Stancikas [interaktyvus]. Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 3 d. Prieiga per internetą: <https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/n/rinkimai/20001008/kandvl.htm-141044.htm>.

2. Edmundas Regimundas Stancikas. Lietuvos rytas, 2018 m. rugsėjo 11 d., p. 19 („Krašto žinios“).

3. Stancikas Edmundas Regimundas. Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 455-456.