Gečas Alfonsas

Gečas Alfonsas

Muzikas, chorvedys, akordeonistas, dirigentas.

Gimė 1923 m. vasario 8 d. Lapkasių k., Šilutės r.
Mirė 1999 m. kovo 29 d. Reedsburge (Viskonsino valstija, JAV).

1938 m. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje baigė penkias klases. Iki Antrojo pasaulinio karo mokėsi Telšių ir Kauno kunigų seminarijose. Telšiuose muzikos mokėsi pas Albiną Jasenauską ir giedojo jo vadovaujamame vyrų chore.

1944 m. pasitraukė į Bavariją (Vokietija), teologijos studijas tęsė aukštojoje filosofijos ir teologijos mokykloje Eichštete (Eichstätt, Vokietija). 1945 m. persikėlė į Rebdorfo (Vokietija) pabėgėlių stovyklą ir pradėjo dirbti su choru, kuriam vadovavo Zenonas Jonušas. A. Gečas 1947 m. prie amerikiečių kariuomenės įsteigtoje sargybų kuopoje subūrė chorą ir vokalinį oktetą.

1949 m., apsigyvenęs Čikagoje (JAV), suorganizavo lietuvių tremtinių vyrų chorą, kuris vėliau pavadintas „Vyčio“ vardu. 1950 m. spalio 15 d. įvyko pirmas viešas choro koncertas, kuriame atlikta 17 dainų. Choro vadovavimą perėmus Broniui Jonušui, o vėliau Vladui Baltrušaičiui, A. Gečas buvo šių dirigentų asistentas. Kelerius metus muzikos žinias gilino pas kompozitorių Vladą Jakubėną. 1955 m. subūrė vyrų vokalinį oktetą, o vėliau vadovavo Skautų veteranų vokaliniam oktetui, grojo akordeonu šokių orkestre. Kurį laiką talkino „Dainavos“ meno ansambliui. 1956–1987 m. buvo Čikagos lietuvių operos chormeisteris (daugiausia mokė vyrų chorą). Per tą laikotarpį buvo pastatyta daug klasikinių oper ir lietuvių kompozitorių kūrinių. 1983 m. buvo 6-osios dainų šventės Čikagoje jungtinio vyrų choro dirigentas.

1987 m., išėjęs į pensiją, apsigyveno Reedsburge (Viskonsinas, JAV). Priklausė Madisono (Viskonsinas, JAV) tautinių šokių grupei „Žaibas“, kuriai akompanavo akordeonu. Harmonizavo lietuvių liaudies dainas, keletą sukūrė. Daina „Aras“ atlikta 1994 m. Vilniuje vykusios Pirmosios pasaulio lietuvių dainų šventės metu.

Literatūra:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. / grupės vadovė Jonė Liandzbergienė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 288-289.

2. ZUBRICKAS, Boleslovas.  Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999, p. 179-180.