Ignatavičius Marcelinas

Ignatavičius Marcelinas

Pedagogas, švietėjas.

Gimė 1920 m. liepos 23 d. Šaukliuose, Raseinių r.

Mirė 2016 m. vasario 10 d. Šilutėje.

1941 m. baigė Raseinių gimnaziją, kurioje mokydamasis 1938 m. dalyvavo susitikime su Vydūnu. 1944–1946 m. dirbo mokytoju Raseinių ir Pagėgių apskrityse.

1946 m. gegužės ir rugsėjo mėnesiais važiavo į Komijos respubliką parvežti 1941 m. ištremtų iš Lietuvos vaikų. Šių vaikų tėvai buvo mirę. LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas našlaičiams leido grįžti į Lietuvą. Gautame sąraše buvo 17 žmonių, bet Komijos vaikų namai buvo perpildyti, todėl pasiūlyta vežtis visus lietuvių vaikus. M. Ignatavičius neturėjo tam pinigų ir leidimo. Pinigus kelionei davė Komijos švietimo liaudies komisariatas. Mokytojas į Lietuvą parvežė apie 80 vaikų.

1948–1954 m. neakivaizdiniu būdu studijavo Vilniaus pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą. 1948–1952 m. dirbo Vyžių pradinėje, Juknaičių septynmetėje, Žemaičių Naumiesčio mokyklose. 1952 m. paskirtas vadovauti Šilutės pirmajai vidurinei mokyklai. 1958 m. tapo Šilutės rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju, 1962 m. – rajono Kultūros skyriaus vedėju. 1970–1980 m. dirbo Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktoriumi. Išėjęs į pensiją iki 1992 m. Traksėdžių pagrindinėje mokykloje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.

2007 m. už nuopelnus ir darbus M. Ignatavičius apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu.

Literatūra:

1. SODONIS, Saulius. Lemtis ir likimas lėmė įdomų ir turiningą gyvenimą. Šilainės sodas, 2009, spalio 6, nr. 19 [interaktyvus] [žiūrėta 2016 m. kovo 18 d.].

2. Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas / Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 150.