Kybrancas Arvedas

Kybrancas Arvedas

Lietuvos nusipelnęs architektas, docentas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Gimė 1930 m. liepos 23 d. Klaipėdoje.
Mirė 1997 m. vasario 7 d. Vilniuje, palaidotas šalia tėvų Šilutėje.

1936–1939 m. mokėsi Klaipėdos pradinėje mokykloje, 1939–1944 m. – Tilžės progimnazijoje. 1950 m. baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar Šilutės pirmoji gimnazija). 1950–1951 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Statybos fakultete. Nuo 1951 m. studijas tęsė Lietuvos valstybiniame dailės institute, Architektūros fakultete. 1956 m., baigus studijas, dirbo architektu Vilniaus „Komprojekte“, vėliau – Vilniaus „Dailės“ kombinate. 1966–1976 m. A. Kybrancas buvo Lietuvos valstybinio dailės instituto, Pramoninės dailės katedros dėstytojas, docentas (1976).

Architektas projektavo mažųjų architektūrinių formų statinius, visuomeninių pastatų interjerus, įvairias parodas. Pagal A. Kybranco projektus įrengta Klaipėdos laikrodžių muziejaus, Vilniaus paveikslų galerijos ekspozicijos, juvelyrinių dirbinių parduotuvės Vilniuje, Šilutės ir Kupiškio kultūros namų, Iževsko (Rusija) automobilių gamyklos administracijos, viešbučių Maskvoje, Kryme, Kaukaze interjerai, Odesos laivininkystės lainerio „Litva“ dalis interjero ir kt. Pagal jo projektus apipavidalinta lietuvių liaudies meno kūrinių paroda Brno mieste (buvusi Čekoslovakija), ryšių įstaigų, Arsenalo muziejaus interjerai Vilniuje ir t.t.

Prasidėjus tautiniam atgimimui ir atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę,                A. Kybrancas buvo Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narys, Prūsos ir Mažosios Lietuvos fondo bendradarbis bei tarybos narys. Jis padėjo įgyvendinti Mažosios Lietuvos kultūros veikėjų vardų įamžinimo programą. Artimai bendravo su rašytoja Ieva Simonaityte, poetu Vytautu Karaliumi, architektu Vytautu Landsbergiu-Žemkalniu.

1988 m. A. Kybrancui suteiktas Lietuvos nusipelniusio architekto vardas ir įteikta valstybinė premija už Taikomosios dailės muziejaus Vilniuje interjero ir ekspozicinių baldų projektavimą bei jų autorinę priežiūrą.

Literatūra:

1. KALTENIS, Vytautas. Kybrancas Osvinas. Iš Mažosios Lietuvos enciklopedija. T. 2. / Mažosios Lietuvos fondas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 90.

2. Lietuvos architektai / Lietuvos architektų sąjunga. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 350.

3. Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas / Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 197.