Ilginis Kazimieras foto

Ilginis Kazimieras

Ilginis Kazimieras

Statybos inžinierius, technologijos mokslų daktaras.

Gimė 1924 m. balandžio 18 d. Jokulių k., Klaipėdos r.

Mirė 2007 m. vasario 16 d. Kaune.

Kazimieras Ilginis 1944 m. baigė Švėkšnos gimnaziją (dab. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Šilutės r.), 1951 m. – Kauno politechnikos institutą (dab. Kauno technologijos universitetas).

1952–1956 m. K. Ilginis buvo įmonės „Kauno audiniai“ direktoriaus pavaduotojas statybos reikalams, 1956–1957 m. – Kauno pliušo ir šilko kombinato direktorius, 1957–1961 m. – šio kombinato direktoriaus pavaduotojas statybos reikalams. 1961–1965 m. ėjo Kauno dirbtinio pluošto gamyklos direktoriaus pavaduotojo pareigas statybos reikalams. 1961 m. – technikos mokslų kandidatas.

K. Ilginis nuo 1965 m. dėstė Kauno politechnikos institute. 1965–1970 m. buvo Pastatų konstrukcijų katedros, 1970–1975 m. – Statybos katedros vedėjas, prodekanas; profesorius (1981). Parengė disertaciją apie betonų su organiniais užpildais tyrimus. Mokslininkui priklauso vienas išradimas (1967) iš statybinių medžiagų.

Mokslinių darbų kryptis – išorinių sienų, sutapdintų stogų tyrimai, statybinė klimatologija. Parašė knygą „Sutapdinti stogai“ (1985). K. Ilginis yra knygos „Gyvenamųjų namų sienos“ (1961) ir vadovėlio „Statybinė fizika“ (1977) bendraautoris.

1973 m. inžinieriui skirta premija už Kauno dirbtinio pluošto gamyklos projektavimą ir statybą.

 

 

Literatūra:

1.      Švėkšna: žmonės, kraštas įvykiai: enciklopedinis žinynas / parengė Petras Čeliauskas. – [Kaunas]: Naujasis lankas; Švėkšna (Šilutės r.) : švėkšniškių draugija „Tėviškė“, 2012, psl. 153–154.

2.      Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 7, p. 769.