Janavičienė Janina

Janavičienė Janina

Dėstytoja, docentė, filologijos mokslų daktarė, Klaipėdos krašto tarmių, istorijos ir etnokultūros tyrinėtoja.

Gimė 1936 m. birželio 12 d. Makiuose, Šilutės r.

1948–1955 m. Janina Janavičienė mokėsi Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje (Šilutės r.). 1955–1959 m. studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (dab. Lietuvos edukologijos universitetas). 1982–1986 m. Vilniaus universitete baigtos doktorantūros studijos.

1959–1965 m. J. Janavičienė dirbo mokytoja Šilutės  jaunimo vidurinėje mokykloje. 1965– 1972 m. Klaipėdos K. Donelaičio vidurinėje mokykloje ėjo direktorės pavaduotojos pareigas. 1972–1975 m. buvo anglų kalbos mokytoja Klaipėdos 4-ojoje vakarinėje mokykloje. 1975–1991 m. dirbo anglų kalbos dėstytoja Klaipėdos universitete. 1991–2006 m. – dėstytoja, docentė Klaipėdos universitete.

Nuo 1992 m. J. Janavičienė aktyviai dalyvavo Žemaičių Naumiesčio visuomeninėje veikloje. Ji priklauso kraštiečių bendrijos valdybai. Kiekvienais metais dalyvauja miestelio Mykolinių šventės organizavimo veikloje. Ne kartą skaityti pranešimai Žemaičių Naumiesčio tarmės, istorijos, etnokultūros klausimais. Ištirta ir aprašyta Žemaičių Naumiesčio apylinkių tarmė. 1985 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Žemaičių Naumiesčio lietuvių kalbos sociolingvistiniai aspektai“.

J. Janavičienė parašė ne vieną knygą su bendraautoriais, publikavo daug mokslinių straipsnių, skaitė įvairių pranešimų tarmių tyrimo bei Mažosios Lietuvos istorijos ir etnokultūros klausimais. Mokslinio tyrinėjimo sritys: Klaipėdos krašto tarmės, jų istorija ir etnokultūra, lyginamosios kalbotyros klausimai.

 

Literatūra:

1. Janavičienė, Janina. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.