Šimkus Gediminas

Šimkus Gediminas

Dramos režisierius, režisūros ir vaidybos disciplinų pedagogas.

Gimė 1938 m. liepos 20 d. Nemeiluose, Tauragės r.
Mirė 2018 m. liepos 20 d.

Gediminas Šimkus 1950 m. mokėsi Tauragės 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1955 m. – Šilutės 1-ojoje vidurinėje (dab. Šilutės pirmoji gimnazija) ir jaunimo vakarinėje mokykloje. 1962 m. baigė Vilniaus politechnikumą (dab. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija), 1969 m. – Lietuvos valstybinę konservatoriją (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

1958–1961 m. dirbo Šilutės remonto fabrike, autotransporto biure. Nuo 1958 m. – Šilutės kultūros namų dramos kolektyvo narys. 1961–1966 m. G. Šimkus buvo liaudies teatro aktorius, režisierius, pastatymų dalies vedėjas, rajono kultūros namų direktorius.

1966 m. režisierius persikėlė gyventi į Raseinius, kur įkurė liaudies teatrą, vaikų studiją. 1966–1972 m. pastatė 16 spektaklių. 1972 m. G. Šimkus pakviečiamas į Klaipėdos fakultetus dėstyti režisūros ir vaidybos disciplinos. Dirbdamas Klaipėdoje jis 1976 m. įkūrė Medienos medžiagų kombinato dramos kolektyvą, 1979 m. – Mokytojų namų novelės teatrą bei dar keletą dramos kolektyvų.

G. Šimkus 1979–1986 m. buvo kasmetinių Klaipėdos Jūros švenčių gatvės karnavalų vyriausiasis režisierius bei daugelio kitų renginių režisierius. 1980–1988 m. jis dirbo Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų Režisieriaus  katedros vedėju. 1988 m. G. Šimkui suteiktas mokslinis pedagoginis docento vardas (humanitariniai mokslai). 1988–1996 m. jis buvo Teatrinio meno fakulteto dekanas.

Ilgamečio pedagoginio darbo laikotarpiu parengė daugiau kaip 170 režisierių, su spektakliais dalyvaudavo tarptautiniuose festivaliuose, režisavo per 20 spektaklių.

Daugelis G. Šimkaus auklėtinių sukūrė savo teatrus, sėkmingai dirba šalyje, yra pelnę tarptautinį pripažinimą. Režisierius apdovanotas padėkomis, pelnęs tarptautinį pripažinimą. Parašė ne vieną metodinį leidinį, daugybę įvairiausių straipsnių, recenzijų teatro tematika.

 

Literatūra:

1. Šimkus, Gediminas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.