Jonaitis Jonas

Jonaitis Jonas

Jonaitis Jonas (tikroji pavardė Šidlauskas)

 

Ekonomistas, teisininkas, kraštotyrininkas.

 

Gimė 1918 m. lapkričio 17 d. Puknionių k., Pakruojo r.

Mirė 2018 m. balandžio 13 d. Šilutė.

 

Tikroji Jono Jonaičio gimimo data yra 1920 m. birželio 4 d. Tuo tarpu enciklopedijose nurodyta data – lapkričio 17-oji – diena, susijusi su viena jo politinio persekiojimo datų. Tuo metu, kai gavo naujus sovietinius dokumentus, jis kiek „pasisendino“, nurodęs 1918 gimimo metus, taip išvengdamas sovietinės kariuomenės prievolės.

J. Jonaitis (iki 24 metų buvo Antanas Šidlauskas) 1938 m. baigė Linkuvos valstybinę gimnaziją, 1944 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą (prieš tai du metus čia studijavo mediciną). 1944 m. traukėsi į Vakarus, bet buvo suimtas, pabėgo ir 1944–1945 m. žiemą slapstėsi. Keisti pavardę bei iki tol buvusį gyvenimą ir ateities planus privertė prasidėjusi sovietinė okupacija. Išgalvota pavarde (Jonas Jonaitis) 1946–1959 m. dirbo Žemės ūkio banko Pagėgių ir Šilutės skyriuose, 1959–1980 m. – Šilutės melioracijos statybos valdybos, 1980–1989 m. – Šilutės kilnojamosios mechanizuotos kolonos Nr. 3 vyr. buhalteriu.

Dėl to, kad nauja pavarde neturėjo išsilavinimą liudijančių dokumentų, 1957 m. J. Jonaitis baigė Šilutės darbo jaunimo vidurinę mokyklą, neakivaizdžiai studijavo ekonomiką Vilniaus universitete.

Dar būdamas gimnazistu J. Jonaitis ėmė domėtis Klaipėdos krašto ir Klaipėdos uosto istorija. Parašė per 40 kraštotyros straipsnių Lietuvos tema, atsiminimus apie profesorių Mykolą Romerį, Klaipėdos krašto visuomenės veikėją Joną Kybrancą. Išvertė iš vokiečių kalbos J. Zembrickio (Sembrickio) ir A. Bitenso 1920 m. veikalą „Geschichte des Kreises Heydekrug“ („Šilutės apskrities istorija”). Knygą 2008 m. išleido Šilutės kraštotyros draugija.

J. Jonaitis 1991 m. įkūrė Šilutės-Emericho miestų bendradarbiavimo draugiją ir dirbo jos pirmininko pavaduotoju. 1999 m. jam suteiktas Šilutės Garbės miesto piliečio vardas.

 

Literatūra:

 

1. Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 168.

2. Budrikienė, Vilija. 95-metį švenčiantis J. Jonaitis džiaugiasi gerai sutvarkytu senolių gyvenimu. Šilutės naujienos. 2013 m. lapkričio 24 d.: [ Žiūrėta 2017 m. rugsėjo 30 d.]. Prieiga per internetą http://www.silutesnaujienos.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7016:95-met-veniantis-jjonaitis-diaugiasi-gerai-sutvarkytu-senoli-gyvenimu&catid=73:likimai&I

3. Sodonis, Saulius. Šilutės miesto Garbės piliečiui J. Jonaičiui netrukus sukaks 95-eri. Šilainės sodas. 2015 m. balandžio 9 d. [Žiūrėta 2017 m. rugsėjo 30 d.]. Prieiga per internetą http://silaine.lt/kulturos-zenklai/silutes-miesto-garbes-pilieciui-j-jonaiciui-netrukus-sukaks-95-eri/