Karalius Vytautas

Karalius Vytautas

Vytautas Karalius

 

Poetas, vertėjas.

Gimė 1931 m. balandžio 15 d. Klaipėdoje.

Mirė 2019 m. gegužės 15 d. Klaipėdoje.

 

Vytautas Karalius 1950 m. baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą (dab. Šilutės pirmoji gimnazija), 1954 m. – studijas Vilniaus pedagoginiame institute (dab. Lietuvos edukologijos universitetas), 1954–1958 m. jame dėstė anglų kalbą. Tuo metu vertė įvairius užsienio autorių tekstus, publikavo juos periodikoje. V. Karalius yra laimėjęs Pirmosios knygos konkursą.

Eilėraščius spausdina nuo 1960 m. Domisi senąja ir šiuolaikine rusų, vokiečių autorių poezija. Pagal poeto žodžius sukurta nemažai chorinių dainų, teminių, proginių dainų ansambliams, vaikams, išleisti atskiri rinkinukai balsui ir fortepijonui. Daug poezijos sugulė įvairiose rinktinėse, almanachuose.

Išleido eilėraščių rinkinius „Šviesa ir akys” (1960), „Ugnies estafetė” (1964), „Tylos veidrodis” (1972), „Rašo saulė šešėliu” (1982); aforizmų rinkinius „Sizifas be akmens” (1974), „Aureolės ir kepurės” (1980), „Žolė Trojos arkliui” (1984), „Pusantro sparno” (1985), „Nulis kilpoje” (1996).

V. Karaliaus poezijai būdinga etinė problematika, ironiški neigiamo žmonių elgesio tipai, ydų (konformizmo, sumaterialėjimo) vertinimas, intelektualinė fantazija, racionaliai konstruojami gausūs palyginimai, metaforos.

Į rusų kalbą išvertė eilėraščius „Dviašmenė patirtis” (2000), į vokiečių kalbą – aforizmų, paradoksų knygą „Sraigių finišas” (2002). Iš vokiečių kalbos išvertė V. Šmydo eilėraščius „Vyno diena ąsočiuose” (2002), M. Kriugerio eilėraščius „Keistas grožis tylos” (2002), R. Kunze poezijos rinktinę „Moneta visomis kalbomis” (2003), A. Gustas (kartu su G. Bartelt) eilėraščius „Padovanok man obuolį iš anapus” (2015) ir kt.

Sudarė VDR (buvusi Vokietijos demokratinė respublika) poezijos antologiją „Veidai ir rankos” (1984). Išleido poezijos rinkinius rusų ir bulgarų kalbomis, aforizmų rinkinį vokiečių kalba.

V. Karalius nuo 1966 m. yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Gyvena Vilniuje.

 

Literatūra:

 

Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 187.

Karalius Vytautas. [Žiūrėta 2017 m. rugsėjo 7 d.]. Prieiga per internetą: http://www.rasytojai.lt/lt/veikla/59-rasytojai/esami-nariai/k/204-karalius-vytautas.

Vytautas Karalius. [Žiūrėta 2017 . rugsėjo 7 d.]. Prieiga per internetą: https://www.rasyk.lt/rasytojai/vytautas-karalius.html.