Szonn Sonata

Szonn Sonata

Szonn Sonata

Chemijos inžinerijos specialistė polimerų ir naftos srityje, chemijos mokytoja-korepetitorė, intelektinės nuosavybės koordinatorė.

 

Gimė 1987 m. vasario 4 d. Kalininkų k., Šilutės r.

 

Sonata Szonn 1993–1997 m. mokėsi Grabupių (Šilutės r.) pradinėje mokykloje, 1997–2000 m. – Šilutės Martyno Jankaus vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės M. Jankaus pagrindinė mokykla), 2000–2005 m. – Šilutės pirmojoje gimnazijoje. 2006–2010 m. Kauno technologijos universitete (toliau – KTU) studijavo chemijos inžineriją (polimerų pakraipa) ir įgijo bakalauro laipsnį. 2010–2011 m. KTU studijavo bendrąją pedagogiką, 2011–2014 m.– chemijos inžineriją (naftos pakraipa), įgijo magistro laipsnį.

2010–2012 m. Šilutės Vydūno gimnazijoje S. Szonn buvo chemijos mokytoja. Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie LR Žemės ūkio ministerijos ėjo specialistės pareigas – vertino augalų apsaugos priemonių fizikines ir chemines savybes, analitinius metodus. S. Szonn buvo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdomų projektų „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2“ (TYKU2) ir „Cosmos 2020“ specialistė, programos „Horizontas‘2020“ ekspertė energetikos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Euratomas) srityje. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nominuota kaip programos H2020 nacionalinis kontaktinis asmuo, atsakingas už šias sritis: galimybės gauti finansavimą, kosmosas, saugi, švari ir efektyviai naudojama energija, saugumas, Euroatomas. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje nario statusu deleguota į Europos Sąjungos bei kitas tarptautines darbo grupes. Europos Sąjungos mokslo ir technologijų inovacijos programos „Horizontas‘2020“ komitetų „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“, „Euratomas (Skilimas)“, „Euratomas (Sintezė)“ narė.

Kraštietė priklausė organizacijai KTU BEST KAUNAS, buvo KTU „Erasmus“ studentų tinklo ESN projektų koordinatorė, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) savanorių koordinatorė, programos „Youth in Action“ veiklų įgyvendintoja Lietuvoje, „Realister“ sąsiuvinio mobiliosios aplikacijos „Įdomioji chemija“ autorė. S. Szoon nuo 2018 m. priklauso Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungai (nario ir vicepirmininkės statusu), Lietuvos mokslininkų sąjungoje (nario statusu).

Dirba Lietuvos mokslo taryboje valstybės tarnautoja ir Lietuvos sveikatos mokslų universitete atlieka intelektinės nuosavybės valdymo koordinavimą. Padeda organizuoti renginius visuomenės švietimo klausimais, skaito įvairius pranešimus tarptautiškumo temomis mokslo įstaigose ir kt., organizuoja nemokamas chemijos pamokėles vaikams iš nepasiturinčių šeimų.

Laisvalaikiu kuria chemijos eilėraščius vaikams ir planuoja artimiausiais metais išleisti knygą. Šiuo metu gyvena tarp Vokietijos ir Lietuvos, tačiau grįždama į gimtąjį miestą ne tik aplanko čia gyvenančius artimuosius, tačiau prisideda ir prie krašto puoselėjimo bei švietimo. Priklauso Šilutės r. vokiečių kilmės žmonių bendrijai „Heide“.

 

Literatūra:

 

  1. Szonn, Sonata. Apklausos anketa : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 2017]. 2 p.