Balbierius Alis

Balbierius Alis

Gamtininkas, fotografas, rašytojas.

Gimė 1954 m. spalio 1 d. Šlepšių kaime (Biržų r.).

1973 m. Alis Balbierius baigė vidurinę mokyklą Biržuose. Studijavo biologiją Vilniaus pedagoginiame institute (dab. Lietuvos edukologijos universitetas).

1978–1981 m. dirbo Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus moksliniu bendradarbiu Ventės rage (Kintų sen., Šilutės r.), Valstybiniame gamtos apsaugos komitete.

1982–1992 m. A. Balbierius buvo laikraščio „Komjaunimo tiesa“ korespondentas, skyriaus „Viltis“ redaktorius, 1992–1993 m. – savaitraščio „Literatūra ir menas“ skyriaus redaktorius, 1993–1996 m. – laikraščių „Valstiečių laikraštis“, „Vilniaus tribūna“, „Gimtasis kraštas“ korespondentas ir redaktorius. Nuo 1990 m. A. Balbierius yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Fotografas surengė per 30 personalinių fotografijos parodų, dalyvavo tarptautiniuose pleneruose ir grupinėse parodose. Kraštietis priklauso Lietuvos fotomenininkų sąjungai, Lietuvos ornitologų draugijai, yra Gamtos fotografijos fondo pirmininkas. A. Balbierius spaudoje yra paskelbęs nemažai straipsnių gamtosaugos, kultūros, fotografijos temomis. Aktyviai dalyvauja Lietuvos žaliųjų judėjime. Poezija skelbta almanachuose „Poezijos pavasaris“, „Žiemos žodžiai“, „Žiema ir mirtis“, poezijos rinktinėse.

Gyvena ir kuria Biržuose. Domisi Tolimųjų Rytų kultūra, dažnai keliauja po Indiją.

 

Literatūra:

1. Balbierius Alis. Apklausos anketa : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 2017]. 4 p.

2. Balbierius Alis [interaktyvus]. [Žiūrėta 2017 m. liepos 27 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.rasytojai.lt/lt/veikla/49-rasytojai/esami-nariai/b/49-balbierius-alis>.