Pociūtė-Abukevičienė Dainora

Pociūtė-Abukevičienė Dainora

Docentė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė.

Gimė 1967 m. gegužės 20 d. Laučių kaime (Šilutės r.).

1985–1990 m. Dainora Pociūtė-Abukevičienė Vilniaus universitete studijavo Lietuvių filologiją. 1993 m. įgijo humanitarinių mokslų daktarės laipsnį. 1993–1995 m. buvo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja, 1995–2000 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios  literatūros skyriaus vedėja; vyresnioji mokslo darbuotoja, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto lektorė. D. Pociūtė-Abukevičienė nuo 2000 m. yra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros docentė, nuo 2006 m. – Lietuvių literatūros katedros vedėja.

Moksliniai interesai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros ir literatūros istorija; reformacija Lietuvoje ir Prūsijos Kunigaikštystėje; Lietuvos religinės minties istorija; tarpkonfesinė XVI–XVII a. polemika; Lietuvos ir Italijos kultūriniai ryšiai; protestantų raštija.

D. Pociūtė-Abukevičienė skaitė pranešimus šiose tarptautinėse konferencijose: Pensilvanijos valstybiniame universitete (JAV), Halės-Vitenbergo universitete (Vokietija), Ziuricho universitete (Šveicarija), Talino universitete (Estija), Marakešo Cady Ayyado universitete (Marokas), Greifsvaldo universitete (Vokietija) ir kitur.

Mokslininkė yra Lietuvos Mokslų Akademijos Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premijos laureatė (1993, 1995), Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos (2008), Lietuvos mokslų akademijos Vinco Krėvės-Mickevičiaus premijos (2008) ir Šilutės literatūrinio rudens (2009) laureatė.

 

Literatūra:

1. Pociūtė, Dainora. Apklausos anketa : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka]. 3 p.

2. Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 389.