Petrošius Ipolitas

Petrošius Ipolitas

Muzikos pedagogas.

Gimė 1937 m. balandžio 12 d. Gorainiuose (Šilutės r.).

Ipolitas Petrošius 1945–1948 m. mokėsi Gorainių kaimo (Šilutės r.) pradinėje mokykloje (dab. Vainuto vidurinės mokyklos Gorainių skyrius), po metų pertraukos, 1949–1953 m. lankė Žemaičių Naumiesčio gimnaziją (Šilutės r.). 1953–1954 m. mokėsi Žvingių mokykloje (Šilalės r.), nuo 1954 m. – Klaipėdos muzikos mokykloje (dab. Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija). Įgijo fleitininko specialybę. 1958 m. I. Petrošius tapo orkestro artistu, pučiamųjų orkestro vadovu bei įgijo vaikų muzikos pedagogo kvalifikaciją. Tais pačiais metais tęsė studijas Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (dab. Lietuvos edukologijos universitetas).

1962–1964 m. gavęs paskyrimą dirbo muzikos mokytoju Klaipėdos internatinėje mokykloje, 1964–1966 m. – dėstytoju Šiaulių pedagoginiame institute (dab. Šiaulių universitetas). 1966–1969 m. I. Petrošius dirbo muzikos pedagogu Salininkų (Vilniaus r.) aštuonmetėje mokykloje (dab. Vilniaus Salininkų gimnazija), o nuo 1969 m. iki 2001 m. mokytojavo Vilniaus pedagoginėje mokykloje (dab. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas).

Muzikos pedagogas ne kartą apdovanotas padėkos raštais ir medaliais. Publikavo įvairiausių knygelių, recenzijų, straipsnių, muzikinių kūrinėlių.

I. Petrošius nuolatos palaiko ryšius su Šilutėje ir rajone gyvenančiais giminaičiais, pažįstamais ir draugais. Džiaugiasi išlaikęs glaudžius ryšius su savo gimtuoju kraštu.

 

Literatūra:

1. Petrošius, Ipolitas. Apklausos anketa : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė: Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2004]. 3 p.

2. Želvytė, Danguolė. I P O L I T A S: Kas tęsia Gorainių Petrošių šeimos orkestro tradicijas? [interaktyvus]. [Žiūrėta 2017 m. liepos 24 d.]. Prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Ipolitas.htm>.