Kantminas Jonas

Kantminas Jonas

Dėstytojas, inžinierius mechanikas.

Gimė 1930 m. liepos 20 d. Liūkų k., Šilutės r.

Jonas Kantminas, baigęs Vainuto (Šilutės r.) pradinę mokyklą, toliau tęsė mokslus Žemaičių Naumiesčio (Šilutės r.) progimnazijoje, kurioje buvo pirmosios keturios gimnazijos klasės. 1946–1949 m. mokėsi Šilutės gimnazijoje. Baigęs gimnaziją mokslus nusprendė tęsti Lietuvos žemės ūkio akademijoje Kaune. Išlaikęs stojamuosius egzaminus, 1949 m. rugpjūčio 30 d., J. Kantminas buvo priimtas į Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą. 1954 m., sėkmingai baigęs mokslus, įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.

Baigęs studijas, gavo pasiūlymą likti dirbti Akademijoje dėstytoju. J. Kantminas buvo paskirtas Žemės ūkio mechanizacijos katedros asistentu. Vėliau tapo dėstytoju. 1956 m. kibo į mokslinį darbą ir pradėjo rengtis disertacijai, kurią 1963 m. sėkmingai apgynė bei tapo technikos mokslų kandidatu. 1965 m. suteiktas mokslinis docento vardas. 1967 m. Akademijoje įsteigta nauja Gyvulininkystės mechanizacijos katedra, kurios vedėju išrinktas J. Kantminas. 1976 m. Akademijoje įkurtas savarankiškas Žemės ūkio elektrifikacijos fakultetas, dekanu paskirtas J. Kantminas. 1989 m. J. Kantminas buvo penkeriems metams išrinktas Gyvulininkystės mechanizacijos katedros vedėju. Nuo 1993 m. – technikos mokslų daktaras.

Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Akademijos tarybos narys, fakulteto tarybos pirmininkas, apylinkės deputatas, specialiųjų vidurinių mokyklų kvalifikacinės komisijos pirmininkas.

Už aktyvią veiklą buvo ne kartą apdovanotas, kaip nusipelnęs dėstytojas. Žemės ūkio, Švietimo ir mokslo ministerijų bei Akademijos įvertintas Garbės ir Pagyrimo raštais.

J. Kantminas parašė ir publikavo 7 vadovėlius, iš kurių svarbesnis – „Gyvulininkystės technologijų procesų mechanizavimas“ (1989), skirtas aukštųjų mokyklų studentams. Publikuotos 26 knygos ir brošiūros, daug jo straipsnių mokslo populiarinimo klausimais išspausdinta knygose, enciklopedijose. Apybraižoje „Kantminais esame mes gimę” (2010) J. Kantminas rašo apie giminės šaknis, savo šeimą, gyvenimo kelią, darbą Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Knygoje pateikta Jono Kantmino darbų bibliografija ir literatūros apie jį sąrašas.

 

Literatūra:

1. KANTMINAS, Jonas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 3 p.

 

2. KANTMINAS, Jonas. Kantminais esame mes gimę… Kaunas: LŽŪU Leidybos centras, 2010, 182 p.