Mačernis Bronislovas

Mačernis Bronislovas

Mačernis Bronislovas

Sunkiaatletis, tarptautinės klasės sporto meistras, rovimo pasaulio rekordininkas, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas.

Gimė 1945 m. spalio 15 d. Petrikaičiuose, Kretingos r.

Mirė 1993 m. kovo 25 d. Šilutėje.

Su tėvais išvežtas į Sibirą Bronislovas Mačernis 1964 m. baigė Irkutsko kūno kultūros technikumą. Po to beveik metus dirbo M. Golousnenskos vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoju. 1964–1967 m. tarnavo tarybinėje armijoje.

1967–1968 m. B. Mačernis buvo Klaipėdos sporto mokyklos sunkiosios atletikos treneris. 1968 m. įsidarbino Šilutės pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoju. Nuo 1970 m. – sporto draugijos „Nemunas“ sporto mokyklos sunkiosios atletikos treneris.

1969 m. B. Mačernis įvykdė sporto meistro reikalavimus, buvo pakviestas dalyvauti tuometinės TSRS spartakiadoje. 1969–1971 m. – TSRS kaimo draugijų daugkartinis čempionas ir rekordininkas. 1977 m. antrame pussunkiame svoryje rovimo veiksme (160 kg) pasiekė pasaulio rekordą ir įvykdė tarptautinės klasės sporto meistro normatyvą.

Dirbdamas sunkiosios atletikos treneriu B. Mačernis paruošė 8 sporto meistrus, 1 tarptautinės klasės meistrą. Jis buvo respublikinės kategorijos sunkiosios atletikos teisėjas. 1978 m. apdovanotas Lietuvos trenerio ženklu. 1983 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas.

2004 m. vasario 19 d. vykusiame posėdyje Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės” premijos komitetas po mirties premijos laureatu išrinko B. Mačernį. Iki šiol Šilutėje vyksta B. Mačernio sunkiosios atletikos atminimo turnyrai.

 

Literatūra:

1.      Mačernis Bronislovas [interaktyvus]. 2012 m. gruodžio 12 d. [Žiūrėta 2018 m. sausio 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/krastotyra/personaliju-zinynas/44-kretingos-personaliju-zinynas/619-kpz-macernis-bronislovas>.

2.      Sunkiosios atletikos turnyras Bronislovui Mačerniui atminti [interaktyvus]. 2015 m. gegužės 13 d. [Žiūrėta 2018 m. sausio 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.regionunaujienos.lt/sunkiosios-atletikos-turnyras-bronislovui-macerniui-atminti/>.