Sirtautas Andrius

Sirtautas Andrius

Menininkas, dailės ir technologijų mokytojas, „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatas.

Gimė 1978 m. gegužės 17 d. Traksėdžiuose, Šilutės r.

Baigęs Vydūno gimnaziją ir Šilutės dailės mokyklą (dab. Šilutės meno mokykla) Andrius Sirtautas išvažiavo į Šiaulius studijuoti dailės. Sėkmingai baigęs Šiaulių universitetą, 2001 m. grįžo į gimtąjį miestą.

Dirba Šilutės meno mokyklos mokytoju bei Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos dailininku apipavidalintoju.

A. Sirtautas – miesto menininkas, kuris į mieste vykstančius procesus reaguoja savo darbais. Jie būna pastatomi ar įrengiami labiausiai matomose vietose. Menininkas į save dėmesį atkreipė 2002 m. pavasarį, kai su savo mokiniais Šilutėje pastatė popierines skulptūras. Jos vaizdavo miestiečius, patogiai įsitaisiusius mieste. Menininkas nuo tada pradėjo kurti daugiau darbų, sulaukiančių didelių gyventojų diskusijų. A. Sirtautas yra daugelių darbų autorius ir iniciatorius.

Tai yra kūrybiškos sielos žmogus – sugeba kurti viską iš visko. Jo kūrybos spektras labai platus: grafika, tapyba, skulptūra. Viskas jam įdomu ir reikalinga. Įsimintiniausias darbas – tai kalendorius, skirtas Šilutės 500 metų jubiliejui paminėti. Sukurtas profesionaliai, tačiau su humoro dalelytėmis. Kuriant kalendorių prisidėjo visa komanda: muziejininkai, žurnalistai, kultūros darbuotojai. Menininkas kuria ir mažosios poligrafijos leidinius, kuriais džiugina renginių ar parodų lankytojus.

A. Sirtautas – menininkas, mokytojas, pokštininkas, nestokojantis idėjų, sukūręs nemažai įdomių darbų Šilutės miestui. Jis ne tik pats kuria, bet ir savo mokinius skatina imtis meninių provokacijų. Viena iš tokių – tai didžiulė šluota, kurios autorės, padedamos mokytojo A. Sirtauto, surišo ją. Šluota tapo Lietuvos rekordininke ir net pateko į Lietuvos vaikų rekordų knygą.

Vaikams, paaugliams, vyresnio amžiaus jaunimui A. Sirtautas yra ne tik profesionalus, gabus mokytojas, bet ir jų švietėjas, įkvėpėjas, bičiulis, padrąsinantis, palaikantis, pamokantis. Jaunai asmenybei – tai autoritetas, kuriuo jie gali sekti, iš kurio gali mokytis. Atsižvelgiant į tai, 2015 m. A. Sirtautas tapo „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatu.

 

Literatūra:

1.      SIRTAUTAS, Andrius. Apklausos anketa : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka]. 2 p.

2.      Kaip Andrius Sirtautas nusilenkė valdžiai (nuotr.) [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018 m. vasario 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silutesetazinios.lt/61715/kaip-andrius-sirtautas-nusilenke-valdziai/>.

3.      PUTRIUVIENĖ, Laima. „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatas A. Sirtautas, anot jį pasveikinusios mokytojos S. Tamašauskienės, – „rakštis subinėj“ [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018 m. vasario 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pamarys.eu/lietuvininku-vilties-premijos-laureatas-a-sirtautas-anot-ji-pasveikinusios-mokytojos-s-tamasauskienes-rakstis-subinej/>.