Orentas Benediktas

Orentas Benediktas

Pedagogas, kraštotyrininkas, Žemaičių Naumiesčio muziejaus įkūrėjas.

Gimė 1922 m. vasario 5 d. Spruktų k., Jurbarko r.

Mirė 2005 m. gegužės 25 d. Palaidotas Žemaičių Naumiesčio kapinėse.

B. Orentas baigė Girkų (Jurbarko r.) kaimo pradinę mokyklą, Veliuonos progimnaziją. 1935–1941 m. mokėsi Kauno gimnazijoje suaugusiems. Mokslus finansavo Amerikos lietuvis Vilis Podgaiskis iš Kuršėnų, JAV pasivadinęs Villi Pond.

Po gimnazijos baigimo, B. Orentas dirbo Kauno darbo biržoje, o vėliau Valstybinės leidyklos žurnalų administracijoje ekspeditoriumi. Po įmonės likvidavimo netekęs darbo, išvyko į Vilnių, kur gavo pasiuntinio ir raštinės darbuotojo darbą. Čia dirbdamas įstojo į Vilniaus Valstybinį universitetą studijuoti ekonomikos mokslų. 1942–1943 m., pakviestas į Reicho darbo tarnybą, laikinai tapo draudimo įrašų rinkėju Michališkės draudimo inspekcijoje. 1943–1944 m., grįžęs į Vilnių, dirbo Vilniaus miesto savivaldybėje raštininku. Pokariu studijas reikėjo derinti su darbu Darbo rezervo valdyboje. Darbas buvo toks sunkus, kad studijoms neužteko jėgų ir mokslų nebaigė.

Nuo 1945 m. sausio iki rugsėjo jis dirbo Šilalės gimnazijos mokytoju, o tų pačių metų pabaigoje įsidarbino Švėkšnos gimnazijoje. 1949–1951 m., studijuodamas Klaipėdos mokytojų institute istoriją, dirbo Klaipėdos miesto Darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. Baigęs studijas, porą metų dirbo Šilutės I vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės pirmoji gimnazija). 1952 m. įsidarbino Žemaičių Naumiesčio vidurinėje mokykloje, kur dirbo iki 1983 m. 1953–1956 m. neakivaizdžiai mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo vidurinės mokyklos istorijos mokytojo kvalifikaciją.

1952 m. B. Orentas Žemaičių Naumiesčio vidurinėje mokykloje įkūrė kraštotyros būrelį, vėliau – muziejų. 1962 m. muziejui suteiktas visuomeninio muziejaus statusas, o 1980 m. – Liaudies muziejaus vardas. Tuo metu muziejuje buvo sukaupta apie 15 000 eksponatų. 1992 m. Žemaičių Naumiesčio muziejus tapo Šilutės muziejaus filialu, o B. Orentas buvo priimtas į Šilutės muziejų vyr. moksliniu bendradarbiu.

1997 m. įkūrus Žemaičių Naumiesčio kraštiečių draugiją, muziejininkas išrinktas jos pirmininku. Draugijos tikslas buvo saugoti ir rinkti kultūrinį bei istorinį krašto paveldą. B. Orentui vadovaujant, surinkta ir 2000 m. išleista vietos literatų rinktinė „Mes dainuojam prie Šusties“, o vėliau parengta, tačiau neišleista monografija „Žemaičių Naumiesčio valsčius“.

1998 m. B. Orentas apdovanotas Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premija už nuopelnus įprasminant Šilutės krašto istoriją. Tais pačiais metais jam suteiktas ir Žemaičių Naumiesčio garbės piliečio vardas. 2001 m. pareikšta Šilutės rajono mero Arvydo Jako padėka už ilgametį darbą, saugant krašto paveldą.

Literatūra:

1. RIMKIENĖ, Nijolė. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [ anketoje pateikiami duomenys apie Benediktą Orentą ir jo veiklą]. Mašinr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.

2. BUDRIKIENĖ, Vilija. Naumiestiškiai prisiminė kraštotyrininką                       B. Orentą. Šilutės naujienos, 2012, vasario 10, Nr. 12, p. 2.