Piročkinas Arnoldas

Piročkinas Arnoldas

Kalbininkas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras.

Gimė 1931 m. vasario 25 d. Pašvenčio k. Jurbarko r.

Mirė 2020 m. rugsėjo 15 d.

1949 m. baigė Šilutės gimnaziją (dabar Šilutės pirmoji gimnazija). 1950–1955 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1960 m. įstojo į Vilniaus universiteto aspirantūrą. Apsigynus disertaciją suteikiamas mokslinis laipsnis (mokslų kandidato).

1949–1950 m. A. Piročkinas dirbo laikraščio „Šilutės tiesa“ literatūriniu darbuotoju. 1955–1958 m. buvo Varėnos r. septynmetės mokyklos mokytojas ir dvejus metus – direktorius, 1958–1960 m. – Gaurės (Tauragės r.) vidurinės mokyklos mokytojas bei direktorius. Nuo 1963 m. – Vilniaus universiteto Kalbos katedros vyr. dėstytojas, nuo 1971 m. – docentas, 1991 m. – Kalbos katedros profesorius. Perkeltas į Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedrą, kurioje dirbo iki 1993 m., kai dėl ligos išleistas į pensiją.

Reikšmingiausias apdovanojimas – 1979 m. suteikta Lietuvos respublikinė premija už knygas „Prie bendrinės kalbos ištakų“ (1977) ir „J. Jablonskis – bendrinės kalbos puoselėtojas“ (1978). 2011 m. liepos 15 d. Jurbarko r. savivaldybė A. Piročkinui suteikė Garbės piliečio vardą.

Beveik per pusę šimtmečio (1963–2015) padaryta tikrai daug: parašyta ir parengta beveik trys dešimtys knygų, paskelbta apie 590 įvairaus pobūdžio mokslinių, populiarių straipsnių ir recenzijų bei publicistinių rašinių, išleista pluoštas vertimų ir redaguotų knygų.

A. Piročkinas yra parašęs tokias knygas: „Priduriamosios konstrukcijos dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje (1969); „Jono Jablonskio laiškai“ (1985); „Devyneri Adomo Mickevičiaus metai: biografinė apybraiža“ (1995); „Jurbarkas: istorijos puslapiai“ (sudarytojas ir vyr. redaktorius) (1996) ir kt.

Platesnei visuomenei Arnoldas Piročkinas daugiausia žinomas kaip žymiausias Jono Jablonskio palikimo tyrėjas.

A. Piročkinas Šilutėje gyveno tik dvejus metus (1948–1950). Jis didžiai dėkingas Šilutės pirmajai gimnazijai bei jos mokytojams už suteiktą didelį avansą ateičiai, kokio nebūtų gavęs kitose gimnazijose.

 

Literatūra:

1. PIROČKINAS, Arnoldas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.