Lapinskienė Alma

Lapinskienė Alma

Lituanistė, literatūrologė, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė.

Gimė 1946 m. vasario 26 d. Pajūriškių k., Šilutės r.

Alma Lapinskienė 1964 m. baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar Šilutės pirmoji gimnazija) aukso medaliu, 1969 m. – lituanistikos studijas Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 1985 m. apsigynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją.

1970–2014 m. dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Nuo 1992 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja. 1990–2001 m. – instituto mokslinė sekretorė, 2008–2012 m. – Naujausios literatūros skyriaus vadovė.

A. Lapinskienė – aktyvi visuomenininkė. Ji yra Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos, Lietuvos baltarusistų asociacijos narė, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį..“ šventės-konkurso vertinimo komisijos pirmininkė.

2014 m. A. Lapinskienei įteiktas poezijos pavasario prizas „Už pasaulio poezijos vertimus į lietuvių kalbą“ (už Alesio Razanavo knygos „Krikšto motinos dovana“ (Homo liber, 2013) vertimą iš baltarusių kalbos).

Rašo monografijas, keletas iš jų: Lietuvių-baltarusių literatūriniai ryšiai, Vilnius: Vaga, 1989, 285 p. (kartu su Adamu Maldžiu); Atėjęs Vilniun. Rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis, Vilnius: LLTI, 2014, 213 p. Publikuoja bei sudarinėja mokslinius straipsnius, verčia grožinės literatūros knygas.

A. Lapinskienės asmeniniame gyvenime būta skaudžių įvykių, vienas iš tokių – 1948 m. su tėvais buvo ištremta į Sibirą. Grįžę 1958 m. iš tremties apsigyveno Šilutėje.

Nuolatos palaiko ryšį su Šilute. Studijų metais visada grįždavo atostogauti, o dabar – aplankyti tėvų kapų bei talkinti Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai rengiant literatūrinio rudens konkursus.

 

Literatūra:

1. LAPINSKIENĖ, Alma. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.