Tamašauskaitė-Petkienė Sonata

Tamašauskaitė-Petkienė Sonata

Muzikė, muzikos pedagogė, kompozitorė.

Gimė 1971 m. rugsėjo 20 d. Šilutėje.

Mokėsi Žemaičių Naumiesčio (Šilutės r.) vidurinėje mokykloje, vėliau – Šilutės muzikos mokyklos fortepijono klasėje. Tolimesnis žinių troškimas nuvedė į Stasio Šimkaus konservatoriją (Klaipėda), chorinio dirigavimo klasę. Sėkmingai baigusi studijas įstojo į Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją (Vilnius), chorinio dirigavimo klasę. Vėliau baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur įgijo chorinio dirigavimo bakalauro laipsnį.

Pirmoji Sonatos Tamašauskaitės-Petkienės muzikinė patirtis vaikystėje įgyta akomponuojant mamos Sofijos Tamašauskienės vadovaujamiems chorams, ansambliams. 1994 m. išvyko į Vokietiją, Kylio miestą, pagal Au-pair programą. Vienerius metus gyveno ir dirbo H. U. Liebig šeimoje, mokėsi vokiečių kalbos bei dainavo Kylio operos ir baleto teatro chore. Studijuodama Lietuvos muzikos ir teatro akademijos trečiame kurse gavo kvietimą dirbti mišraus choro „Gabija“ chormeistere. Ketvirtame kurse S. Tamašauskaitė-Petkienė įsidarbino valstybiniame šokių ir dainų ansamblyje „Lietuva“ choro artiste. Nuo 2007 m. iki šiol dirba muzikos vadove nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje (Vilnius) įsikūrusioje VšĮ „Trys mūzos“. Šioje mokykloje vyksta S. Petkienės vokalinių bei fortepijoninių kūrinių premjeros.

Jos visuomeninė veikla atsispindi koncertuose, kuriuose koncertuoja viena arba su vyru, tenoru Antanu Petkumi. Koncertai vyksta Vilniaus miesto švenčių, Žemaičių draugijos renginių, leidinių pristatymų metu, jie rengiami ugdymo centruose ir kt.

Muzikinė kūryba – sukurta apie 60 dainų solo, chorams ir ansambliams. Šios dainos skamba dainų šventėse, konkursuose „Dainų dainelė“, festivaliuose, chorų karuose, jas mielai atlieka ne tik mažieji dainorėliai, bet ir Čikagos (JAV), Toronto (Kanada), Hamburgo (Vokietija) lietuvių bendruomenės. Muzikė rašo straipsnius sveikos gyvensenos tema bei koncertų recenzijas.

S. Tamašauskaitės-Petkienės kūrybos credo:

Muzika – tai Meilė
Ir didi jėga!
Ji pripildo sielą
Dieviška šviesa! 
(S. Tamašauskaitė)

 

Literatūra:

1. Tamašauskaitė-Petkienė, Sonata. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 3 p.