Rimkus Petras

Rimkus Petras

Agronomas, verslininkas, visuomenininkas, sporto renginių rėmėjas.

Gimė 1945 m. sausio 7 d. Tveruose, Plungės r. Mirė 2011 m.

Mirė 2011 m. balandžio 27 d.

Šeimoje jis buvo vyriausias vaikas. Nuo 1946 metų gyveno ir dirbo Usėnuose (Šilutės r.). 1960 m. baigė Žemaitkiemio (Šilutės r.) aštuonmetę mokyklą. Vėliau mokėsi Šilutės žemės ūkio mokykloje. 1964 m. sukūrė šeimą. Užaugino sūnų ir dvi dukras, sulaukė dviejų anūkų. Dingus seseriai – užaugino jos dvi dukras.

P. Rimkus dirbo vairuotoju bei sporto metodininku Žemaitkiemio (Šilutės r.) tarybiniame ūkyje. 1970 m. pradėjo dirbti agronomu, nuo 1977 m. – skyriaus valdytoju reorganizuotame Usėnų (Šilutės r.) tarybiniame ūkyje. Nuo 1994 m. – direktorius įmonėje UAB „Usėnai“.

Dirbdamas įvairius darbus P. Rimkus, nuo pat jaunystės pramintas Usėnų Dėduku, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, ypač domėjosi sportu, buvo įvairių sporto varžybų rėmėjas, mecenatas. Turėjo ypatingą charizmą, organizacinių gebėjimų, todėl apie jį visada burdavosi ir jauni, ir pagyvenę žmonės. Nuo 2006 m. – aktyvus Usėnų (Šilutės r.) seniūnijos bendruomenės, valdybos narys. Turėjo subūręs savo krepšinio komandą.

Nenuilstantis krepšinio aistruolis P. Rimkus buvo mylimas už geraširdiškumą, humoro jausmą ir daugybę gerų iniciatyvų.

P. Rimkaus veikla įvertinta LR Seimo, Šilutės r. savivaldybės bei Usėnų seniūnijos bendruomenės padėkomis.

 

Literatūra:

1. RIMKUS, Petras. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.

 

2. Garbės piliečiai. Petras Rimkus. Prieiga per internetą < www.usenai.lt >. Žiūrėta 2016 m. gegužės 18 d.